Itella on toimittanut Viestintävirastolle selvityksen yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteista sekä yleispalvelutuotteiden hinnastot

30.04.2010

Itella on toimittanut Viestintävirastolle 30. huhtikuuta 2010 viraston vaatiman selvityksen yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteista sekä yleispalvelutuotteiden hinnastot.

Itellalla ja Viestintävirastolla on näkemysero siitä, kuinka yleispalvelun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset tulee kohdistaa yhteistä verkkoa käyttäville eri palveluille. Itella on valittanut Viestintäviraston lokakuussa antamasta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Koska asian käsittely on vielä hallinto-oikeudessa kesken, Itella pyysi korkeimmalta hallinto-oikeudelta Viestintäviraston päätöksen toimeenpanon keskeytystä. Tiistaina 27.4. korkein hallinto-oikeus eväsi Itellan pyynnön.

Viestintävirasto velvoitti päätöksessään lokakuussa 2009 Itellaa muuttamaan kustannusten kohdentamistapaansa eri tuotteille ja muuttamaan yleispalvelutuotteista perityt hinnat. Valvontatehtävää varten virasto käytti Itellan talouslukuja vuodelta 2008. Postimarkkinoilla on kyseisen vuoden jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talouden taantuma sekä laskujen ja kirjeiden siirtyminen sähköiseen muotoon ovat pienentäneet jyrkästi jaettavia postimääriä Itellan viisipäiväisessä jakeluverkossa, jonka kustannukset ovat lähes kiinteitä.  

Volyymien radikaali putoaminen on johtanut yksikkökustannusten nousuun ja perusjakelussa jaettavien yleispalvelutuotteiden kannattavuuksien alenemiseen siitäkin huolimatta, että Itella on tehnyt merkittäviä tehostamistoimia. Viestintäviraston edellyttämien uusien kustannuslaskentaperiaatteiden lopputulokset yhdistettynä toteutuneisiin merkittävästi laskeneihin volyymeihin osoittavat, että nyt voimassa olevissa hinnoissa ei ole laskumahdollisuuksia. Esimerkiksi

kuluttajien postimerkkien hintoja Itella on korottanut viimeksi syyskuussa 2008, minkä jälkeen Itella on pidättäytynyt postimerkin hintojen korotuksista huolimatta kustannusten noususta.

Viestintäviraston edellyttämää laskentamallia ja kulujen kohdentamisperiaatteita käyttäen Itellan yleispalvelutuotteiden kannattavuus vuonna 2009 laski 32 % Viestintäviraston vuoden 2008 valvontatietoihin verrattuna. Nykyinen volyymikehitys johtaa siihen, että nyt voimassa olevilla yleispalvelutuotteiden hinnoilla niiden kannattavuus tulee heikkenemään erittäin merkittävästi myös vuonna 2010, jollei hinnoittelua voida tarkistaa. Nämä tiedot Itella on toimittanut tänään Viestintävirastolle ja todennut, että hinnoittelussa on lähitulevaisuudessa pikemminkin nousu- kuin laskupaineita.

- On tietysti valitettavaa, että joudumme toteamaan, että hintojen tarkistaminen alaspäin ei ole tässä kehityksessä mahdollista. Postiala elää nyt historiansa suurinta murrosta, kun viestintä siirtyy paperista sähköiseksi. Postin jakelu on fyysistä työtä, jonka kustannukset eivät juurikaan jousta volyymivaihtelujen mukaan. Joka arkipäivä yli 7 000 postinjakajaa kiertää reittinsä jaettavien postilähetysten määrästä riippumatta. Olemme jo vuosia tehostaneet toimintaamme ja samanaikaisesti investoimme 160 miljoonaa euroa lajittelu- ja jakeluverkoston uudistamiseen Suomessa. Näistä toimenpiteistä huolimatta yksikkökustannus per lähetys vääjäämättä jatkaa nousuaan jaettavien volyymien vähentyessä, johtaja Kari Kivikoski Itella Viestinvälityksestä kertoo.

 - Pinta-alaltaan suuri, harvaanasuttu maa ja laskevat lähetysmäärät yhdistettynä lain edellyttämän viisipäiväisen jakeluverkon ja liki tuhannen Postin palvelupisteen lähes kiinteisiin kuluihin on liiketoiminnallisesti vaativa yhtälö myös tulevina vuosina. Itellassa olemme sitoutuneet jatkossakin siihen, että kaikille suomalaisille on tarjolla kohtuuhintaiset, laadukkaat ja kattavat postipalvelut, Kari Kivikoski toteaa.

Itella katsoo, että sen yleispalvelutuotteiden hinnat ovat tällä hetkellä postipalvelulain mukaisesti kustannuksiin sovitetut Viestintäviraston edellyttämällä laskentatavalla. Itella on esittänyt Viestintävirastolle tapaamista toimitettujen selvitysten yksityiskohtaista läpikäyntiä varten.

 

Taustaa

Itellan ja Viestintäviraston näkemyserossa on kyse siitä, kuinka nykyisen lainsäädännön edellyttämien postipalvelujen (ns. yleispalvelun) järjestämisestä aiheutuvat kustannukset tulee kohdistaa yhteistä jakelu-, lajittelu- ja palvelupisteverkostoa käyttäville eri palveluille - niille, jotka ovat lainsäädännössä määriteltyjä ja niille, jotka eivät ole lakisääteisiä.

Itellan mukaan Viestintäviraston näkemys laskentamallista vaikeuttaa olennaisesti esimerkiksi nykytasoisen postitoimipaikkaverkoston ylläpitoa. Viestintäviraston tulkinta johtaa myös siihen, että esimerkiksi kotiin jaettaville lehdille (jotka eivät ole yleispalvelutuotteita) tulisi kohdistaa verkoston kustannuksista nykyistä suurempi osa. Itella ei kuitenkaan voi näitä kustannuksia viedä lehtikustantajien kanssa sovittuihin sopimusehtoihin kesken sopimuskauden.

 

Lisätietoja
antaa Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän johtaja Kari Kivikoski - yhteydet numerosta 020 452 3366 (Itella MediaDesk)

 

Kuvamateriaali:
Itellaan liittyviä valokuvia ja logoja on saatavissa nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/media:

 

Liite: 1. luokan kirjeet, keskihinta, yksityisasiakkaat