Itella Informationin skannaustoiminta on laajentunut Yhdysvaltoihin, Kanadaan sekä seitsemään uuteen maahan Euroopassa

09.03.2010

Itella Information on laajentanut skannaustoimintaansa Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja seitsemään uuteen toimintamaahan Euroopassa. Itella-konserniin kuuluva Itella Information on erikoistunut saapuvien ja lähtevien laskujen prosesseihin ja taloushallintoon. Itella Information toimii tällä hetkellä 15 Euroopan maassa; Itävallassa, Latviassa, Liettuassa, Norjassa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Slovakiassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa. Laskujen skannauksen partneriverkosto kattaa nyt lisäksi Iso-Britannian, Italian, Ranskan, Hollannin, Portugalin, Sveitsin, Espanjan, Kanadan ja Yhdysvallat. Kansainvälinen yritys pystyy ulkoistamaan Itellalle ostolaskuprosessinsa kokonaisuutena useassa eri maassa. Laskujen skannaus paperista sähköiseen on välivaihe kohti täysin sähköistä laskutusta.

- Yrityksissä halutaan automatisoida koko ostolaskujen käsittely. Yhden paperilaskun käsittely maksaa keskimäärin 10 euroa ja aikaa kuluu 15 minuuttia. Sähköisen laskun käsittely kestää 1-3 minuuttia. Ostolaskujen skannaus on tällä hetkellä välttämätöntä, kun merkittävä osa laskuista liikkuu vielä paperilla. Itella Informationin tavoitteena on saada asiakkaidemme myyntilaskut ja ostolaskut sähköisiksi, automatisoida niihin liittyvät prosessit ja tehostaa samalla myös asiakasyrityksen hankintaan ja ostamiseen liittyviä prosesseja, toimitusjohtaja Heikki Länsisyrjä Itella Informationista kertoo.

Itella Information tarjoaa yrityksille palveluja talouden tietovirtojen hallintaan ja sähköistämiseen aina kokonaisvaltaiseen talousprosessien ulkoistukseen saakka. Partneriverkoston avulla ostolaskujen skannausta voidaan tehdä myös niissä maissa, joissa Itellalla ei ole omaa toimipistettä.  

Partneriverkosto mahdollistaa laskuaineiston erittäin lyhyen käsittely- ja toimitusajan.  Laskujen siirto asiakkaan omaan taloushallintoon kestää maksimissaan 1-2 vuorokautta riippumatta siitä, missä maassa laskujen skannaus tapahtuu. Toimeksiannosta riippuen Itella voi skannata ostolaskut yhdessä maassa ja verifioida laskuaineiston ja siirtää aineiston edelleen osaksi asiakkaan työprosesseja ja taloushallintoa toisessa maassa. Asiakkaalle tämä merkitsee merkittäviä kustannussäästöjä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Länsisyrjä, Itella Information Oy, puh. 050 558 7801, etunimi.sukunimi@itella.com

Viestinnän yhteystiedot, Viestintäpäällikkö Satu Linkola, puh. 0400 967 836, etunimi.sukunimi@itella.com


Itella Information on johtava talouden tietovirtojen tehostaja ja sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Palvelut sisältävät ratkaisut saapuvien laskujen tehokkaaseen käsittelyyn organisaation sisällä ja laskujen lähettämiseen kustannustehokkaasti sähköisesti tai paperilla. Itella Information toimii 15 Euroopan maassa noin 2000 ammattilaisen voimin. Vuonna 2009 liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa. Itella Information
liiketoimintaryhmä kuuluu Itella-konserniin.