Hallinto-oikeus antoi päätöksen Itellan ja Viestintäviraston näkemyseroihin

08.11.2010

Hallinto-oikeus on ottanut kantaa  Itellan ja Viestintäviraston näkemyseroihin  nykyisin voimassaolevan  postipalvelulain tulkinnassa. Itellalle tärkeintä on, että hallinto-oikeuden päätös on viimein saatu.

Itella on halunnut hallinto-oikeudelta ratkaisua erityisesti kahteen asiaan: 1.mitkä ovat laissa tarkoitettuja yleispalvelutuotteita 2. kuinka lain edellyttämän postipalveluverkon (lajittelu, jakelu ja postitoimipaikat) kustannukset tulee kohdentaa samaa jakeluverkkoa käyttävien lakisääteisten ja ei-lakisääteisten, kuten esimerkiksi lehtien, palvelujen kesken.

- On hyvä, että olemme nyt viimein saaneet oikeuden linjauksen asiaan. Oikeuden päätöksen saaminen oli välttämätöntä, koska emme ole Viestintäviraston kanssa päässeet yksimielisyyteen nykylain tulkinnasta. Perehdymme nyt tarkemmin päätökseen ja sen vaikutuksiin. Harkitsemme vielä huolella, onko päätöksessä Itellan kannalta niin suuria periaatteellisia kysymyksiä, joiden vuoksi asia olisi syytä viedä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, johtaja Kari Kivikoski Itella Viestinvälityksestä toteaa.

Itellan tekemät valitukset koskivat Viestintäviraston vuosina 2008 ja 2009 antamia Itellan hinnoittelua ja kustannuslaskentaa koskevia päätöksiä. Hallinto-oikeuden asettuminen Viestintäviraston kannalle kustannusten kohdentamisessa tarkoittaa käytännössä muun muassa siitä, että Itellan mahdollisuudet ylläpitää nykyisenkaltaista laajaa postitoimipaikkaverkkoa vaikeutuu sen rahoituksen jäädessä avoimeksi.

Itella on jo alkuvuonna 2010 muuttanut kustannusten kohdistamisjärjestelmäänsä Viestintäviraston näkemyksen mukaiseksi. Itella myös laski 1.8.2010 postimerkillisten kirjeiden hintoja.

Tulevat hinnoittelupäätökset Itellassa tehdään normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, joissa keskeisinä vaikuttimina ovat yleinen kehitys kustannuksissa ja jakelumäärissä.

 

Lisätietoja medialle Itella MediaDeskin kautta, puh. 020 452 3366