Arto Hiltunen uutena Itellan hallitukseen

24.03.2010

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi, ettei vuoden 2009 tuloksesta makseta osinkoa.


Hallitus

Itellan hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän. Hallituksen uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin ekonomi Arto Hiltunen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa johtava dekaani Eero Kasanen ja jäseninä jatkavat finanssineuvos Kalevi Alestalo, MBA Hele-Hannele Aminoff, partneri Erkki Helaniemi, vice president Päivi Pesola, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto sekä henkilöstön edustajana valtakunnallinen pääluottamusmies Antero Palmolahti.


Hallintoneuvosto

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä Paavo Arhinmäki (vas) ja Johanna Karimäki (vihr). Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Eero Lehti (kok) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk). Jäseninä jatkavat kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Harri Jaskari (kok), kansanedustaja Bjarne Kallis (kd), kansanedustaja Lauri Kähkönen (sd), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Pertti Salovaara (kesk) ja veturinkuljettaja Harry Wallin (sd).


Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Pauli Salminen.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyvät ennallaan (www.itella.fi/hallinnointi).

 

Lisätietoja:
konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600
hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 451 5007