Postinkulku viivästyy loppuviikosta

20.04.2009

Itella on käynyt viikonlopun aikana neuvotteluja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n kanssa. Neuvotteluissa on sovittu Itellan tarjoamasta merkittävästä tukipaketista muutoshankkeissa työtä vaille jääville. Tällä viikolla käynnistyvissä yt-neuvotteluissa tukipaketti on suunnattu vaikeille työllisyysalueille eli Rovaniemelle, Kajaaniin ja Savonlinnaan. Tulevissa muutoshankkeissa tukipaketti koskee kaikkia maantieteellisiä alueita ja toimintoja. Paketti pitää sisällään muun muassa mittavan panostuksen uudelleenkoulutukseen sekä rahallisen korvauksen työntekijän joutuessa vaihtamaan paikkakuntaa työpaikan myötä. Myös lomautusten yhteydessä on sovittu käytettävän päiviä ensin koulutukseen.

Postinkulku viivästyy loppuviikosta

Postinkulku hidastuu Itellan työntekijöiden mielenilmauksen vuoksi loppuviikosta. Käytännössä keskiviikkoiltaan ajoittuva työnseisaus tarkoittaa, että osa postista, joka pitäisi olla vastaanottajilla torstaina, jaetaan vasta perjantaina. Itellassa pyritään tekemään kaikki voitava, jotta viivästykset jäisivät asiakkaiden kannalta mahdollisimman vähäisiksi. Jakelun ennakoidaan normalisoituvan pääosin perjantain aikana.

Viivästyminen koskee sekä paketteja että jaettavaa päiväpostia. Sanomalehtien varhaisjakelu toimii normaalisti.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut työnseisauksesta postikeskuksissa ja -terminaaleissa eri puolilla Suomea.

- Henkilöstön pettymys muutoshankkeiden edessä on ymmärrettävää. Emme kuitenkaan voi ummistaa silmiämme realiteeteilta. Jos emme kykene alentamaan kustannuksiamme ja pitämään hintatasoamme ja kilpailukykyämme kohtuullisina, menetämme ison osan kuljetettavista volyymeistä muille. Sähköinen korvautuvuus tulee viemään osaltaan postivolyymejä, sillä valtaosa kirjeistä on laskuja ja tiliotteita. Niiden poistuessa jakelusta merkittävä osa postitoiminnan kulujen maksajista häviää, konsernijohtaja Jukka Alho toteaa.

Itellassa on pyritty varautumaan postialan rakennemuutokseen jo pitemmän aikaa. Näin on pystytty jo osittain tehostamaan toimintaa ilman suuria irtisanomisia, sillä usein työtä vaille jääneille on löytynyt uutta työtä Itellasta. Vuonna 2008 Itella-konsernissa irtisanottiin Suomessa 103 henkilöä tuotannollis-taloudellisista syistä. Uusia pysyviä työsuhteita solmittiin viime vuonna noin 2000. Vuonna 2007 tuotannollis-taloudellisista syitä irtisanottiin 40 henkilöä.

- Olemme pyrkineet ja pyrimme sopeutumaan vähitellen alan rakennemuutokseen, jotta erittäin mittavilta kertaluonteisilta irtisanomisilta vältyttäisiin tulevaisuudessa. Toiminnan tehostaminen ja kustannusrakenteen keventäminen ei kuitenkaan onnistu ilman kipeitäkin ratkaisuja. Uskomme kuitenkin, että pitemmällä tähtäyksellä tänä vuonna tehtävät tehostamistoimet ovat myös henkilöstön etu. On hyvä huomata, että tällä viikolla alkavissa neuvotteluissa arvioitu työpaikkojen vähentämistarve 390 on vajaa 2 % Itellan Suomen henkilöstömäärästä, Jukka Alho kertoo.


Lisätietoja:
konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600,
viestinnän yhteyshenkilö: viestintäjohtaja Päivi Alakuijala, puh. 040 8400 251