Postiala julkisti yhteisen vähentämistavoitteen hiilidioksidipäästöille

11.12.2009

Itella on aktiivisesti mukana

Postiala on ensimmäisenä palvelusektorin toimijana ilmoittanut maailmanlaajuisen tavoitteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.  Maailman 20 johtavan postioperaattorin yhteisenä tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna. Itella on mukana postiyritysten yhteistyössä ja on asettanut itselleen tätä kovemmat tavoitteet.

Sitoutuminen koko postialaa koskevaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen julkistettiin Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa 11. joulukuuta.

Samassa yhteydessä esiteltiin Postialan ensimmäisen ympäristövastuuraportin tulokset (IPC Postal Sector Sustainability Raport 2009). Siinä yhteisin mittarein vertaillaan 20 postiyrityksen hiilidioksidipäästöjä ja tapoja päästöjen vähentämiseksi.

Tutkimuksessa mukana olleet kaksikymmentä postioperaattoria vastaavat 80 prosentista maailmalla kuljetettavista ja käsiteltävistä postilähetyksistä. Nämä 20 postialan toimijaa tuottavat tällä hetkellä 8,36 miljoonaa tonnia CO2:ta. Tavoite on vähentää kokonaismäärää 6,69 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ovat Itellan ja Hollantilaisen TNT:n ohella sitoutuneet Irlannin, Australian, Kanadan, Portugalin, Espanjan, Saksan, Ranskan, Kreikan, Belgian, Unkarin, Uuden Seelannin, Norjan, Tanskan ja Ruotsin, Luxemburgin, Englannin, Sveitsin ja Yhdysvaltojen postit.

Itellan tavoitteet ja toimenpiteet

Itella on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä postialan yhteistä mittaristoa. Itellan ympäristötoimenpiteet on käyty läpi alan yhteisen mittariston mukaisesti.

- Vaikka olemme tehneet paljon, tekemistä riittää vielä kovasti. Erityisen hyvin pärjäsimme keskeisten kiinteistöjen energiankulutuksen seurannassa ja vähentämisessä, tiedonkeruujärjestelmän uudistamisessa, hiilineutraalien palveluiden tuotteistamisessa sekä henkilöstön tietoisuuden nostamisessa. Kehitettävää on vielä alihankinnan päästöjen johtamisessa, kertoo ympäristöasioista Itellassa vastaava hankejohtaja Hanna Kaustia.

Itella on sitoutunut vähentämään liikevaihtoon suhteutettuja CO2-päästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä, verrattuna tilanteeseen vuonna 2007. Päästövähennykset toteutetaan pitkäjännitteisillä projekteilla osana konsernin ympäristöohjelmaa.

Itellan päästöistä 70 % syntyy ajoneuvoista.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja Itella on siirtynyt vihreään sähköön.

Henkilöstöä ohjataan vähäpäästöisempiin valintoihin. Työsuhdeautoille on annettu päästörajat ja vähemmän hiilidioksidia tuottavien ajoneuvojen käyttöön kannustetaan rahallisesti. Toimistoissa tietotekniikka on viritetty virtaasäästäväksi, ja mm. tulostus on kaksipuoleista. 

Suurissa postikeskuksissa on kehitetty vuoden 2009 aikana jätehuoltosuunnitelmat, joiden tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää kohteesta riippuen jopa 40 %.  Samoin jakelutoimipaikoissa parannetaan jätteiden kierrätystä aloittaen Lounais-Suomesta vuonna 2010.


Lisätietoja:
Hanna Kaustia, hankejohtaja, Itella Oyj, +358 40 765 7772

Itella Green -palvelut
Ympäristövastuu Itellassa

Valoree Vargo, Head of Communications, IPC, +32 2 724 7197, Valoree.vargo@ipc.be
www.ipc.be