Kuluttajat arvostavat päiväpostin mukana jaettuja mainoksia

16.03.2009

Valtaosa kuluttajista (87 %) tutustuu kotiin jaettuihin suoramainoksiin, ja vain 13 % mainosten vastaanottajista ilmoittaa laittavansa ne suoraan paperinkeräykseen.

Mainosten arvostus näkyy niiden käsittelyprosessissa kotona: mainospostin tullessa keskimäärin 21 % tutustuu kaikkiin mainoksiin heti, 31 % laittaa kaikki mainokset talteen itseä ja muita taloudessa asuvia varten. Tämän lisäksi 35 % lajittelee mainokset ja laittaa talteen ne, joiden arvioi kiinnostavan itseä tai muita perheenjäseniä.

Kuluttajat suhtautuvat myönteisemmin päivittäisen postinjakelun mukana tuleviin mainoksiin kuin erillisissä mainosjakeluissa jaettuihin mainoksiin. Noin puolet kuluttajista (49 %) kokee mainosten jakelun päiväpostin mukana paremmaksi vaihtoehdoksi, 42 % pitää jakelutapoja yhtä hyvinä ja 9 %:lle erillisjakelu on mieluisampi vaihtoehto.

Päivittäisen postin mukana tehdyn mainosjakelun parhaiksi puoliksi arvioidaan kohtuullinen mainosten määrä sekä sopivat jakelupäivät ja -ajat. Päiväpostin mukana tulevaa mainontaa arvostavat varsinkin nuoret naiset (15–24-vuotiaat) ja nuoret aikuiset miehet (25–34-vuotiaat) sekä vähintään ammatillisen koulutuksen saaneet.

Päiväpostia osataan odottaa, joten sen mukana tulevat mainokset saadaan luettavaksi keskimäärin kahden tunnin kuluttua jakelusta, ja lähes kaikki luetaan saman päivän aikana. Erillisjaetuissa mainoksissa jakeluajat vaihtelevat paljon sijoittuen usein iltaan, minkä vuoksi mainokset saadaan luettavaksi keskimäärin viiden tunnin kuluttua jakelusta, lisäksi joka viides mainos saavuttaa vastaanottajan vasta jakelua seuraavana päivänä. Viiveet syntyvät erityisesti pien- ja rivitaloalueilla, joissa posti jaetaan laatikkoon.

Kuluttajilla on mainoksiin viha-rakkaussuhde. Kahvipöytäkeskusteluissa mainoksia moititaan huonoiksi tai ne tuomitaan kokonaan turhiksi. Silti monet vihastuvat, jos tutuksi tullut jokaviikkoinen mainosposti tarjouksineen jää tulematta.

Tulokset ilmenevät joulukuussa 2008 GallupKanavassa tehdystä tutkimuksesta, johon vastanneet 1180 kuluttajaa ovat edustava otos suomalaisista. Tutkimuksen kohteena oli ilman henkilön nimeä jaettavat suoramainokset. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi kehityspäällikkö Kari Elkelä Itellasta.

Mainoskanavana suoramainonta saavuttaa 2,5 miljoonaa taloutta viisi kertaa viikossa, jos se jaetaan päiväpostin mukana.


Lisätietoja:
liiketoimintajohtaja Seija Heikkilä, Itella Asiakkuusmarkkinointi, DM-palvelut, puh. 040 502 1500 ja
kehityspäällikkö Kari Elkelä, Itella Business Intelligence, puh 0400 406 822
Sähköposti: etunimi.sukunimi@itella.com