Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran eläkehakemusten käsittely sähköistyy

02.06.2009

Itella Informationin järjestelmä poistaa ylimääräisiä työvaiheita

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Itella Information ovat sopineet Eteran eläkeprosessiin liittyvien asiakirjojen sähköisestä käsittelystä. Prosessin sähköistäminen tehostaa käsittelyä, poistaa rutiinityövaiheita ja nopeuttaa päätöksentekoprosessia.

Suurin osa Eteralle tulevista eläkkeen hakemiseen liittyvistä asiakirjoista tulee KELA:lta jo valmiiksi sähköisinä Itella Informationin tarjoamaan asianhallintapalveluun, Itella InProcessiin. Itella vastaanottaa osan asiakirjoista paperilla, digitoi ne ja ohjaa Eteran käyttämään Itella InProcess -palveluun, johon ohjautuvat lisäksi Eteran verkkopalvelun kautta tulevat työeläkeotteiden korjauspyynnöt.

Itella Informationin palvelun avulla Eteran eläkeratkaisija voi käsitellä eläkeprosessiin liittyvät asiakirjat sähköisesti. Asiakirjat ovat Eteran eläkekäsittelijöiden käsiteltävinä ja niitä voidaan kierrättää eläkkeiden hoitoprosessin sisällä henkilöltä toiselle tilanteen mukaan joustavasti ja nopeasti.

- Eterassa on systemaattisesti kehitetty prosesseja, jotka jo nyt ovat kustannustehokkaita ja käsittely on nopeaa. Sähköinen asianhallinta ja asiakirjojen käsittely tulee entisestään tehostamaan alkuvaiheessa korvauspuolen prosessejamme ja myöhemmin myös muita. Siirtyminen paperittomaan asioiden hoitoon on iso muutos, joka tulee merkittävästi muuttamaan toimintatapojamme, kertoo eläkejohtaja Kari Härkönen Eterasta.

Itellan palvelu tehostaa Eteran eläkkeiden käsittelyä, kun osa paperiasiakirjojen vastaanotosta, skannaus, tietojen tallentaminen ja ohjaaminen tulevat asianhallintajärjestelmään käsiteltäviksi. Automatisoidut työvaiheet, esimerkiksi tietojen tarkistukset, vähentävät virheitä ja nopeuttavat päätöksentekoa. Palvelumallin ansiosta Etera pääsee hyödyntämään sähköisen käsittelyprosessin tuomia etuja kustannustehokkaasti.

 - Asiakasyritystemme kannalta pelkkä muutos paperista sähköiseen ei riitä. Tarvitaan ratkaisu, joka hyödyntää asiakkaan omia järjestelmiä fiksusti. Palvelumme integroituvat asiakkaidemme järjestelmiin saumattomasti. Webbikäyttöliittymä toimii hakemuksen käsittelijän työpöytänä, jossa eläkeprosessiin liittyvät asiakirjat käsitellään, päätetään ja lopulta suljetaan ja arkistoidaan, kertoo varatoimitusjohtaja Jari Annala Itella Informationista.  

Lisätietoja:

Eläkejohtaja Kari Härkönen, Etera, etunimi.sukunimi@etera.fi, puh 040 572 8002

Tietohallintojohtaja Helena Sorri, Etera, etunimi.sukunimi@etera.fi, puh 0400 818 018

Varatoimitusjohtaja Jari Annala, Itella Information, etunimi.sukunimi@itella.com, puh. 0400 338 585

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vakuutettuja Eteralla on 245 000. Eläkkeitä Etera maksoi 906 miljoonaa euroa 156 000 eläkkeensaajalle vuonna 2008. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 4,8 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.

Itella Information on johtava talouden tietovirtojen tehostaja ja sähköisen laskutuksen edelläkävijä Euroopassa. Palvelut sisältävät ratkaisut saapuvien laskujen tehokkaaseen käsittelyyn organisaation sisällä ja laskujen lähettämiseen kustannustehokkaasti sähköisesti tai paperilla. Itella Information toimii yli kymmenessä Euroopan maassa noin 2 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihto vuonna 2008 oli 247 miljoonaa euroa. Itella Information -liiketoimintaryhmä kuuluu Itella-konserniin. www.itella.fi/informaatiologistiikka