Kajaanin ja Rovaniemen käsin tehtävä postinlajittelu siirretään pääosin Ouluun

31.08.2009

Lajittelutyötä jää edelleen kumpaankin kaupunkiin

Kajaanin ja Rovaniemen terminaaleissa käsin tehtävä postinlajittelu siirretään pääosin Oulun uuteen postikeskukseen konelajitteluun kuluvan vuoden syksyllä ja ensi vuoden alkupuolella. Muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maanantaina 31. elokuuta.

Neuvottelujen alussa huhtikuussa arvioitiin yhteensä 73 henkilön nykyisen työn loppuvan. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että kummassakaan kaupungissa postin lajittelu ei lopu kokonaan, vaan osa työstä jää edelleen paikkakunnalle. Kajaanissa lajittelutyötä tekee jatkossa 12 ja Rovaniemellä 11 henkilöä.

Nykyinen lajittelutyö loppuu 49 henkilöltä (Kajaani 20 ja Rovaniemi 29). Näistä työntekijöistä osa on toiminut lajittelutyön lisäksi varhaisjakelussa ja tämä työ jatkuu edelleen. Yli kymmenelle hengelle on jo löytynyt muuta työtä Itellassa, muissa yrityksissä tai he ovat eläkejärjestelyn piirissä.

Kokonaan työtä vaille on tällä hetkellä jäämässä 29 henkilöä (Kajaani 12 ja Rovaniemi 17). Heillekin etsitään töitä konsernin muista yksiköistä, mutta varmuutta uuden työn löytymisestä ei tällä hetkellä ole.

- Teimme neuvottelujen aikana yhdessä luottamusmiesten kanssa paljon töitä sen eteen, että irtisanomisilta pystyttäisiin välttymään mahdollisimman pitkälle. Emme onnistuneet tässä täysin. Mutta toisaalta lopputulos ei ole niin synkkä kuin alussa arvioitiin, koska yli puolen osalta on jo nyt löytynyt jokin muu ratkaisu kuin työttömäksi joutuminen. Näyttää myös siltä, että lähikuukausina vielä osalle voisi löytyä muu ratkaisu kuin työttömyys ja näin lopullinen irtisanottavien määrä jäisi selvästi pienemmäksi kuin 29, aluejohtaja Kai Korhonen toteaa.

Kajaanin ja Rovaniemen terminaaleihin jää supistetun lajittelutyön lisäksi edelleen varhais- ja perusjakelun toiminnot sekä Itella Logistiikan palvelukuljetukset. Muutokset terminaalien toiminnoissa eivät vaikuta postinkulkuun eivätkä postien toimintaan.

Itella on muutoksen jälkeenkin edelleen merkittävä työnantaja Pohjois-Suomessa. Kaikkiaan Pohjois-Suomessa työskentelee tällä hetkellä noin 2200 Itellan työntekijää, joista lähes 1900 toimii jakelu- ja lajittelutehtävissä. Itellan palveluksessa on myös Logistiikan, Postin myymälöiden, puhelinpalveluiden ja hallinnon henkilökuntaa. Kainuun maakunnassa työskentelee noin 300 itellalaista, joista Kajaanissa yli 130. Lapin läänissä Itellan työntekijöitä on noin 560. Heistä yli 200 työskentelee Rovaniemellä, jossa toimii muun muassa Itellan puhelinpalvelukeskus.

Oulun uuden postikeskuksen rakentaminen on osa Itellan 160 miljoonan euron lajittelu- ja jakeluprosessien investointihanketta. Siitä Pohjois-Suomen osuus on yli 30 miljoonaa euroa. Oulu on yksi neljästä kaupungista koko Suomessa, jonne Itella investoi. Uusi postikeskus on kooltaan kaksinkertainen verrattuna Oulun vanhaan 1970-luvulla rakennettuun postikeskukseen, jossa toimii edelleen posti sekä postinjakelun lähtöpiste. Uudessa postikeskuksessa on tilaa 20 000 neliötä. Investointiohjelma on osa Itellan varautumista postialan edessä olevaan rakennemuutokseen, mihin vaikuttaa sekä tuleva kilpailun lisääntyminen että tiedonkulun sähköistyminen.

 

 

Lisätietoja:
aluejohtaja Kai Korhonen, puh. 020 451 6026, etunimi.sukunimi@itella.com
Yhteyshenkilö Itellan Viestinnässä: tiedottaja Anja Heiskala, puhelin 020 451 6654