Itellassa selvitetään tulevaisuuden yleispalvelun toteuttamisen ja rahoituksen vaikutuksia

01.09.2009

      

 

Itellassa ryhdytään selvittämään tulevaisuuden yleispalvelun rahoitusmallien vaikutuksia konsernin kotimaan toimintojen järjestämiseen. Selvityksen taustalla on varautuminen vuoden 2011 alussa uudistuvaan postilainsäädäntöön. Lakiuudistuksessa toteutetaan vuonna 2008 hyväksytty uusi EU:n postidirektiivi. Mahdollista on, että tulevaisuudessa postitoiminnan yleispalvelua joudutaan rahoittamaan haja-asutusalueiden palvelujen osalta myös valtion varoista.

Tällä hetkellä Itella-konsernin emoyhtiö Itella Oyj:ssä on ulkomaisten ja kotimaisten tytäryhtiöiden omistuksen lisäksi merkittävä määrä kotimaan liiketoimintaa. Yhdeksi vaihtoehdoksi nähdään kotimaan postitoiminnan yhtiöittäminen omaksi tytäryhtiökseen. Yhtiöittämisellä Itellan kotimaan postitoiminta ja muu liiketoiminta olisivat nykyistä selkeämmin myös kirjanpidollisesti erillään, mikä edistäisi tarvittavaa läpinäkyvyyttä. Henkilöstön työehtoihin tai henkilöstön määrään yhtiöittämisellä ei nähtäisi olevan vaikutusta.

Selvitystyön valmistumiselle ei ole tällä hetkellä asetettu takarajaa. Direktiivin mukaisen uuden lainsäädännön tulee olla voimassa vuoden 2011 alusta.

 
Lisätietoja:

konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600
Yhteyshenkilö Itellan Viestinnässä viestintäjohtaja Päivi Alakuijala, puh. 040 8400 251


Itellan kuvapankista saat julkaisuvapaat kuvat toimialastamme, johtohenkilöistämme ja logoistamme. Kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/group/media

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Henkilöstömäärä on noin 30 000 ja vuoden 2008 liikevaihto oli 1 953 miljoonaa euroa. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/group.