Itellan uusi postinlajittelutekniikka käyttöön vuoden 2010 aikana

05.10.2009

Neljän postikeskuksen rooli kasvamassa, mutta työt jatkuvat kaikissa lajitteluyksiköissä
Vantaan logistiikkakeskuksen lomautukset perutaan vuoden loppuun asti 

Uudet järjestelmät saadaan täyteen toimintaan vuoden 2010 aikana, mikä mahdollistaa aiempaa tehokkaamman automaattisen lajittelun. Tämä yhdessä laskevien kirjemäärien kanssa edellyttää postinlajittelun keskittämistä. Neljälle paikkakunnalle suunnitellaan keskitettäväksi pääasiassa sellaisen postin lajittelua, mikä ei vaadi yönylinopeutta eli ei ole jaossa vielä lähettämistä seuraavana päivänä. Tällaisia ovat 2. luokan kirjeet, suoramarkkinointilähetykset sekä osa aikakauslehdistä. 

Tällä hetkellä postia lajitellaan koneellisesti neljän mainitun paikkakunnan lisäksi Turussa, Lappeenrannassa ja Seinäjoella. Lajittelutoimintaa säilyisi suunnitelmien mukaan kaikilla näillä paikkakunnilla, toiminnan niissä keskittyessä lähetysten keräilyyn, vastaanottoon ja pääosin 1. luokan kirjeiden lajitteluun. Pakettien lajittelu jatkuu kaikilla nykyisillä paikkakunnilla eli Turussa, Seinäjoella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Kuopiossa, Mikkelissä, Lappeenrannassa sekä Vantaalla ja Lahdessa. 

Uudistuksen seurauksena postinlajittelun arvioidaan tehostuvan noin 360 henkilötyövuoden verran vuoden 2010 aikana. Kaikkiaan postinlajittelu työllistää 2100 henkilötyövuoden verran (2355 vakituista työntekijää). Ensi vuoden aikana selviää, kuinka paljon tehostuksesta voidaan pitkän siirtymäkauden aikana hoitaa luonnollista poistumaa hyödyntäen, ilman irtisanomisia. Uuden teknologian käyttöönotto muuttaa työtehtäviä kaikissa lajittelukeskuksissa ja uudistaa tavalla tai toisella lähes kaikkien postinlajittelijoiden tehtäviä, minkä takia yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään. Ensi viikolla alkavassa yhteistoimintaneuvottelussa on mukana koko lajitteluhenkilöstö. Itella ja työntekijäjärjestö Posti- ja logistiikka-alan Unioni ovat sopineet lakisääteistä pitemmästä neuvotteluajasta. Käynnistyvät neuvottelut päättyvät tammikuussa 2010.

Varautumista toimialan rakennemuutokseen

Postialalla on meneillään koko toimialaa muokkaava rakennemuutos. Kirjeliikenne vapautuu Euroopan alueella vuoden 2011 alussa, mikä myllertää koko postiyrityskenttää. Suomessa kirjejakeluun odotetaan kilpailijoita suurimpiin kaupunkeihin. Toinen merkittävä postialaan vaikuttava tekijä on perinteisen kirjeen korvautuminen sähköisellä viestinnällä osana tietoyhteiskuntakehitystä. Laskujen sähköistymisellä on suurin vaikutus. Tällä on vääjäämättä vaikutuksia Itellan tarjoamiin työpaikkoihin postinjakelussa ja -lajittelussa.

Itellassa alan rakennemuutokseen on varauduttu johdonmukaisesti jo pitkään. Itellan tavoitteena on olla entistä tehokkaampi, laadukkaampi ja kilpailukykyisempi muuttuvilla markkinoilla.

Yksi osa muutokseen varautumista on käynnissä oleva investointihanke. Toinen merkittävä uudistus on ollut työntekijäjärjestön ja työntekijöiden kanssa yhteistyössä sovittu ja toteutettu uusi tuottavuuteen perustuva palkka- ja työaikamalli. Postin lajittelussa ja jakelussa on pystytty viimeisen kahden vuoden aikana tehostamaan toimintaa yli tuhannen henkilön työpanoksen verran. Tämä tehostus on toteutettu ilman henkilöstön irtisanomisia. Hallintoa on niin ikään tehostettu, missä ei ole vältytty irtisanomisiltakaan.

Jukka Alho, konsernijohtaja:

- Postialalla on edessään historiansa suurin rakennemuutos. Olemme kyenneet valmistautumaan muutokseen vähitellen tiiviissä keskusteluyhteydessä henkilöstön kanssa. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme välttyneet suurilta irtisanomisilta. Itella työllistää edelleen Suomessa noin 23 000 henkilöä.

- Olemme kuunnelleet ja huomioineet myös yhteiskunnan viestit työpaikkojen säilyttämisestä. Irtisanomisilta ei Itellassakaan ole kuitenkaan vältytty, eikä tulla välttymään. Kilpailukyvyn on pakko säilyä, muuten asiakkaat valitsevat toisen palvelun tarjoajan. Nyt on esimerkiksi nähtävissä Ruotsin Postin voimakas ryntäys Suomen pakettikuljetusmarkkinoille. Kansainvälinen postimyyntiyritys valitsee kumppanikseen useimmiten halvimman tarjoajan, vaikka hintaero olisi vain joitakin senttejä. Töiden vähentyessä vähentyvät myös työpaikat vääjäämättä. Itellalle on tärkeää olla kilpailukykyinen kaikissa olosuhteissa.

Jarmo Niemi, postin käsittelyn ja kuljetuksen valtakunnallinen pääluottamusmies:

- On ikävää, että työpaikkoja häviää tulevista muutoksista johtuen. Kokonaan ilman irtisanomisia tullaan tuskin selviämään. Työntekijöiden kannalta tilannetta pehmentää kuitenkin viime keväänä neuvoteltu muutosturvasopimus, joka antaa mahdollisuuksia tehdä jopa yksilöllisiä ratkaisuja. Sitä on hyödynnetty muun muassa Rovaniemellä ja Kajaanissa, joissa elokuussa päättyneissä yt-neuvotteluissa 49 henkilöä jäi vaille työtä. Tällä hetkellä tilanne on se, että vain alle kymmenen henkilöä on jäämässä ilman työtä ja tilanne ehtii todennäköisesti tästäkin parantua ennen kuin irtisanomiset toteutuisivat.

- Toivon, että ensi viikolla käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut toteutetaan siinä samassa hyvässä yhteistyöhengessä, mikä on vuonna 2007 uudistetun yhteistoimintalain henki eli yhteistyössä.

Itellan henkilöstö paikkakunnittain

Itella on yksi Suomen suurimmista yritystyönantajista työllistäen noin 23 000 henkilöä Hangosta Utsjoelle. Itellan työtehtävissä on aina luonnollista vaihtuvuutta, mikä helpottaa muutoshankkeita. Vuonna 2008 luonnollinen vaihtuvuus oli 2100 henkilöä Itellan Suomessa työskentelevästä henkilöstöstä ja tämän vuoden ennuste on 1350 henkilöä.

Ensi vuoden aikana tapahtuvat tehostamistoimet vähentävät Itellan tarjoamia työpaikkoja Suomessa reilulla kahdella prosentilla.

Arvioidut muutokset niillä paikkakunnilla, joilla on odotettavissa muutosta työpaikkoihin:

 

 

 

Liitteet:
Arvioidut muutokset paikkakunnilla, joilla odotettavissa muutosta työpaikkoihin
kartta (pdf)
taulukko (pdf)

Kirjeliikenteen kehitys (pdf)

Lisätietoja antavat: 
- Konsernijohtaja Jukka Alho
- Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän johtaja Kari Kivikoski

Haastattelupyynnöt heille numerosta 020 452 3366 (Itella MediaDesk) tai 0400 947 855 (viestintäpäällikkö Ulla Parviainen).

- Postin käsittelyn ja kuljetuksen valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi, puh. 0400 523 551

Kuvamateriaali:
Itellaan liittyviä valokuvia ja logoja on saatavissa nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/media