Itellan tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus

22.10.2009

 

Itellan avainluvut

1-9/ 2009

1-9/2008

2008

Liikevaihto, milj. euroa

1328,7

1391,5

1 952,9

Liikevoitto, milj. euroa

22,1

68,1

69,0

Liikevoittoprosentti

1,7

4,9

3,5

Liikevoitto, milj. euroa *)

32,7

68,1

95,1

Liikevoittoprosentti *)

2,5

4,9

4,9

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-2,6

73,4

46,6

Oman pääoman tuotto-%, 12 kk

-5,9

8,9

2,6

Sijoitetun pääoman tuotto-%, 12 kk

3,0

14,1

12,4

Omavaraisuusaste, %

49,6

51,0

51,1

Gearing, %

26,7

21,1

14,8

Henkilöstö keskimäärin

30 447

27 106

28 163

Investoinnit, milj. euroa

94,7

325,7

351,5

 

Konsernijohtaja Jukka Alho:

- Suhdanteiden vaikutukset näkyvät eri tavoin Itellan eri liiketoiminnoissa.  Kokonaisuutena volyymeissa ei ole vielä nähtävissä konkreettisia merkkejä odotetusta suhdannekäänteestä parempaan, ja niin koko vuoden liikevaihto kuin tuloskin jäävät edellisvuotta heikommiksi.

Itella Viestinvälityksessä olemme kyenneet kompensoimaan jakelumäärien pudotusta osittain tuottavuutta parantavilla toimilla, mutta niiden vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta tulevina vuosina. Kirjevolyymin laskemiseen täytyy varautua suhdanteista riippumatta myös jatkossa.

Itella Informaation positiivinen kehitys on jatkunut koko vuoden, ja kannattavuus on kehittynyt vastavirtaan yleiseen talouskehitykseen verrattuna.

Itella Logistiikan volyymikehitys on vastannut alan yleisiä suhdanteita. Se kärsii liiketoiminnoistamme eniten matalasuhdanteesta. Pudotus on ollut voimakasta esimerkiksi Venäjällä, mutta nyt asiakkaamme ovat varaamassa sielläkin lisää kapasiteettia, mikä parantaa näkymiä.

 

Lisätietoja
Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, etunimi.sukunimi@itella.com
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, etunimi.sukunimi@itella.com
www.itella.fi/group/taloustiedot

 

LIITE
Osavuosikatsaus

 

Itellaan liittyviä valokuvia ja logoja on saatavissa nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/media

 

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Henkilöstömäärä on noin 30 000 ja vuoden 2008 liikevaihto oli 1 953 miljoonaa euroa. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/group.