Itella Logistiikka ottaa käyttöön lisää maakaasuautoja: päästöt ja polttoainekulut pienemmiksi

02.06.2009

Itella Logistiikka on ottanut käyttöön kaksi uutta maakaasulla toimivaa autoa tavarakuljetuksiin, yhden Porvoossa ja yhden Tampereella. Maakaasuauto soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin kuljetusajoihin kaupungeissa ja taajamissa. Sen käytöstä ei synny juuri lainkaan terveydelle haitallisia pienhiukkasia, myös sen hiilidioksidipäästöt ovat lähes 10 prosenttia pienemmät kuin vastaavan dieselkäyttöisen auton. Muita kaasuauton etuja ovat pienemmät polttoainekulut ja hiljainen käyntiääni.

Maan suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Itellalla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä. Itella otti ensimmäisenä Suomessa maakaasuauton jakelukäyttöön Helsingissä vuonna 2006. Hyvien käyttökokemusten ja tankkausasemien yleistymisen myötä Itella on päättänyt hankkia tänä vuonna kaikkiaan viisi uutta maakaasuautoa. Suomessa on tätä nykyä noin 500 maakaasulla toimivaa ajoneuvoa, maailmalla maakaasuautoja on käytössä yli 8,5 miljoonaa.

Itella on sitoutunut leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään 10 prosenttia vuoteen 2012 mennessä (vertailukohtana vuosi 2007). Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä lisäämällä muun muassa vähäpäästöisten ajoneuvojen ja polttoaineiden käyttöä. Maakaasuautot ovat yksi keino hillitä ilmastonmuutosta.

Itellan omaan jakelu- ja kuljetuskalustoon kuuluu 4300 ajoneuvoa, joilla ajetaan vuodessa noin 61 miljoonaa kilometriä. Itella on tehnyt vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluja myös sähköllä ja biodieselillä. Polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pyritään Itellassa alentamaan myös tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetuksia yhdistelemällä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella. 

Lisätietoja Itellan ympäristötavoitteista ja -toimista

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Hankejohtaja Hanna Kaustia, Itellan ympäristöohjelma, puh. 040 765 7772
Kehityspäällikkö Pekka Koskinen, Itella Logistiikka, puh. 020 45 20559
sähköposti: etunimi.sukunimi@itella.com

 

Kuvamateriaalia tiedotusvälineiden käyttöön on saatavissa konsernin internetsivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/group/media