Itella karsii hallinto- ja tukitoimintoja – yt-neuvottelut alkavat

28.01.2009

Itella-konserni karsii vuoden 2009 aikana hallinnollisia kustannuksia. Kulujen karsinta merkitsee myös työpaikkojen vähentämistä hallinnollisista ja tukitehtävistä. Konsernissa aloitetaan ensi viikolla yt-neuvottelut, jotka koskevat mm. tietohallinnossa, hankinnassa, taloushallinnossa, markkinoinnissa ja viestinnässä työskenteleviä. Neuvottelujen alkaessa noin 85 työtehtävän arvioidaan loppuvan. Kaikkiaan neuvottelujen piiriin kuulu noin 325 työntekijää.

Alkavissa neuvotteluissa ei ole mukana asiakaspalvelua tekevää henkilöstöä, eikä vähennyksillä ole vaikutusta postinkulkuun tai postien toimintaan.

Taustalla pidemmän aikavälin rakennemuutos, vauhdittajana myös taantuma

Kulujen karsimisella Itella varautuu postialalla käynnissä olevaan rakennemuutokseen. Lisäksi talouden suhdannekehityksen odotetaan vaikuttavan Itellan palvelujen kysyntään merkittävästi. Jo viime vuoden loppupuolella oli nähtävissä kysynnän vähentymistä. Logistiikka- ja postivolyymien kehittyminen lähitulevaisuudessa tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, millaisia toimenpiteitä tullaan vielä myöhemmin tarvitsemaan.

Pitemmällä aikajänteellä katsottuna Itella on niin ikään mittavien haasteiden edessä, jotta se pystyy ylläpitämään nykyisenlaisen valtakunnallisen palvelun. Koko eurooppalainen postiala on lähivuosina suuren rakennemuutoksen edessä, kun postialan kilpailu vapautuu, joskin Suomessa ollaan jo monia maita pidemmällä. Tiedonvälityksen sähköistymisen lisäksi tulossa on lainsäädännön muutoksia, mikä osaltaan vaikuttaa kilpailuun ja työvoimatarpeeseen.

Henkilöstövähennyksissä hyödynnetään mm. eläkejärjestelyjä ja työtä vaille jääville pyritään löytämään muuta työtä konsernista. Irtisanomisiltakaan ei kuitenkaan tultane välttymään. Henkilöstövähennykset kohdistuvat lähes poikkeuksetta pääkaupunkiseudulle, tosin yksittäisiä työpaikkoja vähenee myös muualta. Kaikkiaan Itella-konserni työllistää Suomessa noin 24 000 työntekijää. Tyypillisesti Itellassa solmitaan vuosittain vähintään 2000 uutta pysyvää työsuhdetta.

- Vain jatkuvalla eri toimintojen tehokkuuden tarkastelulla voimme taata suomalaisille luotettavat, mutta samalla kohtuuhintaiset posti- ja logistiikkapalvelut. Varautumalla vähitellen alan muutoksiin pystymme toivottavasti välttämään suuret kertarysäykset, mitkä ovat aina henkilöstön kannalta huonompi vaihtoehto. Lisähaastetta tuo taloussuhdanteen tuoma Itellan palvelujen kysynnän heikentyminen, mikä voimistaa entisestään tehostamistarvetta, kertoo konsernijohtaja Jukka Alho.


Lisätietoja:
Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600
Yhteyshenkilö Itellan viestinnässä:
viestintäjohtaja Päivi Alakuijala, puh. 040 8400 251