Itella aloittaa yt-neuvottelut ensi viikolla

15.04.2009

Itella-konsernissa käynnistyy yt-neuvottelut ensi viikolla. Neuvottelut koskevat sekä hallinnollisia että tuotannollisia toimintoja. Kaikkiaan neuvottelujen piirissä on noin 2 200 henkilöä. Alustavan arvion mukaan noin 390 henkilön nykyinen tehtävä voi lakata.

Valtaosa vähennystarpeesta kohdistuu pääkaupunkiseudulle, mutta vaikutuksia on myös muilla paikkakunnilla. Rovaniemeltä ja Kajaanista suunnitellaan käsin tehtävän postinlajittelun siirtämistä Oulun postikeskukseen koneellisesti hoidettavaksi. Savonlinnassa asiakaspalvelukeskuksen toiminnan arvioidaan loppuvan, sillä vanhusten ja vammaisten matkapalvelujen puhelinpalvelu on siirtymässä Itellalta kuntien itsensä hoidettavaksi. Lahden seudulla yt-neuvottelut koskevat Itella Logistiikkaa. Valtaosa Itellan näillä paikkakunnilla sijaitsevista työpaikoista säilyy neuvotteluiden jälkeenkin.

Itella-konsernin palveluksessa on Suomessa 23 500 henkilöä ja se tarjoaa työpaikkoja manner-Suomen jokaisessa kunnassa. Aiemmin tänä vuonna käydyt hallinnon yt-neuvottelut päätyivät noin 70 työpaikan vähentymiseen. Neuvottelut koskivat tuolloin tietohallintoa, hankintaa, taloushallintoa, markkinointia ja viestintää. Nyt käynnistyvässä neuvottelukokonaisuudessa on mukana valtaosa niistä hallinto- ja tukitehtävistä, jotka eivät olleet edellisessä neuvottelussa. Yhteensä jo käydyt ja nyt alkavat neuvottelut vähentävät Itellan Suomen henkilöstöä vajaalla kahdella prosentilla.

Neuvottelujen taustat

Kulujen karsimisella ja toiminnan tehostamisella Itella varautuu postialalla käynnissä olevaan rakennemuutokseen. Lisäksi talouden suhdannekehitys on vaikuttanut Itellan palvelujen kysyntään merkittävästi. Logistiikka- ja postivolyymit ovat alkuvuoden aikana vähentyneet voimakkaasti viime vuotiseen verrattuna.

Pitemmällä aikajänteellä katsottuna Itella on niin ikään mittavien haasteiden edessä, jotta se pystyy ylläpitämään nykyisenlaisen valtakunnallisen palvelun. Koko eurooppalainen postiala on lähivuosina suuren rakennemuutoksen edessä, kun postialan kilpailua edistetään direktiivimuutoksella. Tiedonvälityksen sähköistymisen lisäksi tulossa on lainsäädännön muutoksia, mikä osaltaan vaikuttaa Itellan työvoimatarpeeseen. Meneillään olevalla monivuotisella postinlajitteluverkoston kehitys- ja investointiohjelmalla Itella luo edellytyksiä pitemmän aikavälin toimintamahdollisuuksille.

- Itellan toiminnassa näkyy se, että asiakkaat kuten lehtitalot ja postimyyntiyritykset ovat vaikeiden haasteiden edessä. Meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin sopeuttaa toimintaamme vastaamaan asiakkaiden kysyntään ja tarpeisiin sekä nyt että pitemmällä aikavälillä. Postipalvelut rahoitetaan täysin asiakkailta saatavilla tuloilla eli Suomessa ei käytetä verovaroja miltään osin postipalvelujen rahoittamiseen, konsernijohtaja Jukka Alho kertoo.

- Henkilöstön kannalta yt-neuvottelut ovat erittäin valitettava asia. Vaikka jo pitkään on osattu varautua siihen, että muutokset ovat välttämättömiä, se ei poista henkilöstön pettymystä ikävien päätösten osuessa omalle kohdalle. Pyrimme käyttämään kaikkia mahdollisuuksia muutosten vaikutusten pehmentämiseksi. Kokemuksemme mukaan niin henkilöstön ikärakenne kuin sijoitusmahdollisuudet muihin tehtäviin yrityksen sisälle ovat aina tuoneet jotain helpotusta tilanteeseen, Jukka Alho toteaa.


Lisätietoja:
konsernijohtaja Jukka Alho, puh 020 451 5600
Yhteyshenkilö Itellan Viestinnässä: viestintäpäällikkö Ulla Parviainen, puh. 0400 947 855