Asiakaslehti on ylivoimainen tiedotuskanava yrityksen asiakasviestinnässä

18.03.2009

Asiakaslehti tarjoaa yritykselle ylivoimaisen kanavan kertoa sen omista tuotteista ja palveluista niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillekin. Tämä ilmenee juuri ilmestyneestä Itellan teettämästä asiakaslehtitutkimuksesta. Internet sijoittuu 11 kanavan vertailussa toiseksi. Näiden kahden kanavan merkitystä lisää se, että asiakaslehti ohjaa lukijaa yrityksen internetsivuille hakemaan lisätietoa. Jopa nuoret, alle 35-vuotiaat asettavat asiakaslehden internetin kanssa yhtä tärkeäksi kanavaksi yrityksiin liittyvässä tiedonhaussa. Asiakaslehti mahdollistaa näin yritykselle avoimen monikanavaisen vaikutuskanavan kaiken ikäisiin asiakkaisiinsa.

Asiakaslehtiä luetaan laajasti. Keskimäärin kuluttaja lukee kuutta eri asiakaslehteä ja yritysasiakas viittä. Lehtien sisällön mielenkiinnosta kertoo se, että kaikista lukijoista kolme neljästä kertoo lukevansa asiakaslehtien sisällöstä vähintään puolet. Kuluttaja käyttää lehden lukuun keskimäärin 30 minuuttia ja yritysasiakas 20 minuuttia. Yksittäistä kuluttajalehteä luetaan 2,4 kertaa, ja jopa 40 % lukijoista säilyttää niistä jotakin.

Kouluarvosanaksi asiakaslehti saa kahdeksan. Lehdet halutaan paperisena, kuluttaja kotiinsa ja yritysasiakas pääsääntöisesti työpaikalleen. Lehti halutaan lukea rauhassa keskittyen. Vaikka asiakaslehdet on tuotettu niitä julkaisevien yritysten näkökulmasta, lehtien sisältöä pidetään luotettavana.

Valtaosa lukijoista kokee asiakaslehden vahvistavan asiakassuhdettaan ja aktivoivan heitä toimimaan. Asiakaslehdestä lukija hakee ensin tietoa, mikä samalla synnyttää hänessä tarpeen vierailla yrityksen nettisivuilla. Lopuksi asiakaslehti saa lukijan käymään yrityksen myymälässä ja tekemään ostoksia joko yrityksen myymälästä tai nettisivuilta. Noin 70 % kuluttajista ilmoittaa toimivansa näin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin asiakaslehden roolia asiakasviestinnän kanavana ja sen merkitystä yrityksen ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimukseen netissä ja puhelimitse vastanneet 1 047 kuluttajaa ovat edustava otos suomalaisista. Yritysasiakkaista tutkimukseen vastasi 205 lukijaa kattavasti valituilta toimialoilta. Itella toteutti tutkimuksen yhteistyössä Rian Oy:n ja Aikakausmedian asiakaslehtiryhmän kanssa marraskuun 2008 ja helmikuun 2009 välisenä aikana.

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Heikki Nikali, Itella Oyj, Business Intelligence, puh. 0400 618 507
markkinointijohtaja Annika Fock ja toimitusjohtaja Riitta Siikaranta, Rian Oy, puh. (09) 622 717 92

Kuvamateriaalia tiedotusvälineiden käyttöön on saatavissa konsernin internetsivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/group/media