Yt-neuvottelut päätökseen Itellassa: muutoksia myymälöissä ja Itella TGM:n tuotannossa

27.05.2008

17 postin palvelut yrittäjille ja 3 yhdistetään toiseen myymälään, lisää muutoksia tulossa.

Postin myymäläverkoston uudistaminen jatkuu. Tämän vuoden aikana 17 postin palvelut siirtyvät postiyrittäjien hoidettavaksi ja kolmella paikkakunnalla posti yhdistyy toiseen Postin myymälään. Lisäksi toimintaa tehostetaan osassa Postin myymälöitä. 

Muutos tulee vaikuttamaan 105 henkilön työsuhteeseen, joista noin 70 henkilön nykyinen työ loppuu kokonaan. Itella edistää aktiivisesti työtä vaille jäävän henkilöstön sisäistä uudelleensijoittumista ja ulkoista työllistymistä. Muutoksen ajaksi Itella perustaa erityisen tukiryhmän, jonka tehtävänä on helpottaa työn löytymistä työtä vaille jääville.

Se, minkä paikkakunnan posteja nyt päätetyt muutokset koskevat, tiedotetaan julkisuuteen viimeistään perjantaina, heti sen jälkeen kun kaikkien muutoksen kohteina olevien myymälöiden henkilöstö on asiasta henkilökohtaisesti informoitu.

Neuvotteluissa keskusteltiin Postin myymälöiden tulevaisuudesta myös pitemmällä tähtäyksellä. Suunnitelmissa on ulkoistaa tai yhdistää nyt päätettyjen lisäksi noin 50 omaa myymälää. Näin ollen Postin omien myymälöiden verkosto tulisi kattamaan noin  130 myymälää ja yrittäjien hoitamia posteja olisi noin 1000. Millä aikataululla kyseiset muutokset etenevät, on vielä sopimatta.

Posteja on tällä hetkellä yhteensä noin 1200. Niistä 197 on nyt Itellan omia ja noin tuhat toimii erilaisten yksityisten yritysten yhteydessä. Omissa myymälöissä työskentelee kaikkiaan noin tuhat henkilöä.

Myymäläverkoston uudistuksen taustalla on asiakkaiden tarpeiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Internet ja puhelin ovat tulleet suosituiksi asiointikanaviksi myös postiasioissa. Pakettiliikenteessä puolestaan vaikuttaa lisääntynyt kilpailu. Yhdessä nämä luovat tarvetta palvelutoiminnan tehostamiselle.

Yhteistyöllä postiyrittäjien kanssa pystytään takaamaan mahdollisimman kattava verkosto niin, että postipalvelut ovat saatavilla jatkossakin siellä, missä Postin oman myymälän ylläpito ei ole taloudellisesti mahdollista.

Säännöllisesti tehtävien asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä postiyrittäjien tarjoamaan palveluun. Postiyrittäjiä on ollut vuodesta 1986 lähtien. Postiyrittäjien vuosittainen vaihtuvuus on vähäistä.


Itella TGM:n tuotanto keskitetään neljälle paikkakunnalle

Itella TGM:n palvelutuotannon yhteistoimintamenettelyssä vähennystarpeeksi tarkentui 38 henkilötyövuotta. Kaikkiaan Itella TGM:n palvelutuotannossa työskentelee 217 henkilöä. Neuvottelujen alussa vähennystarpeeksi arvioitiin 60 henkilötyövuotta.

Itella TGM:n palvelutuotanto keskitetään Helsinkiin, Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle. Tuotantotoiminta Kuopiossa (8 työpaikkaa) ja Oulussa (5 työpaikkaa) loppuu kesän 2008 aikana. Loput työpaikkojen vähennykset kohdistuvat pääkaupunkiseudulle.

Itella TGM:n tuotannossa tehdään postilähetysten esikäsittelyä, kuten muovitusta, kuoritusta ja osoitteistusta. Muutoshankkeen taustalla on tarve vastata muuttuneisiin asiakastarpeisiin ja kilpailutilanteeseen. Kannattavuutta parannetaan selkiyttämällä palvelutuotannon ohjaus- ja toimintamallia siten, että työntekijöiden määrä joustaa tehtävän työn mukaan.

Kummassakin muutoshankkeessa työntekijöille pyritään tarjoamaan muuta työtä Itellasta. Muutoksessa hyödynnetään myös eläkejärjestelyjä ja normaalin vaihtuvuuden kautta tapahtuvaa henkilöstön vähentymistä. Itella-konsernissa solmitaan Suomessa vuosittain noin 4000 uutta vakinaista työsuhdetta, mikä edesauttaa uuden työn löytymistä yrityksen sisältä.

Lisätietoja:

Postien muutokset:
Kuluttaja- ja pk-myynnistä vastaava johtaja Lars Eklundh, puh. 020 452 6125

Itella TGM:
johtaja Pavlos Ylinen, puh. 020 451 5049

viestinnän yhteyshenkilö:
viestintäjohtaja Päivi Alakuijala, puh. 040 8400 251