Postin myymäläverkoston toisen vaiheen yt-neuvottelut päätökseen

25.08.2008

Itella päätti toukokuussa 20 postin siirtämisestä yrittäjien hoitamaksi tai yhdistämisestä toiseen postiin tämän vuoden aikana. Samalla päätettiin aloittaa yt-neuvottelut lisäksi noin 50 oman myymälän ulkoistamiseksi tai yhdistämiseksi pitemmällä tähtäyksellä.

Tulevia muutoksia koskevat yt-neuvottelut on saatu nyt päätökseen. Tuloksena 25 Postin omaa myymälää siirtyy yrittäjien hoitamiksi ja 24 omaa myymälää yhdistyy toiseen muodostaen yhteensä 11 omaa myymälää. Yhteensä omien myymälöiden määrä vähenee näin ollen 38:lla. Lisäksi toimintaa tehostetaan muissa myymälöissä. Muutosten valmistelu aloitetaan syksyllä, mutta käytännössä muutokset alkavat toteutua vuoden 2009 aikana.

Muutosten toteutumisen jälkeen Postin omien myymälöiden verkosto kattaa noin 130 myymälää ja yrittäjien hoitamia posteja on noin tuhat eli yhteensä manner-Suomessa palvelee noin 1130 postia. Posteja on tällä hetkellä yhteensä 1176. Niistä 192 on nyt Itellan omia ja 984 toimii erilaisten yksityisten yritysten yhteydessä. Omissa myymälöissä työskentelee tällä hetkellä kaikkiaan noin tuhat henkilöä.

Nyt päätettyjen myymälöiden ulkoistamisten seurauksena 70 henkilön nykyinen työ loppuu. Myymälöiden yhdistämisten seurauksena noin 110 henkilön nykyiseen työsuhteeseen voi tulla muutoksia tai nykyinen työ voi loppua. Lisäksi myymälöiden toiminnan tehostamisesta seuraa enintään 100 henkilötyövuoden (HTV) vähennystarve.

Itella tukee myymälöiden henkilöstöä uuden työn löytämisessä konsernista ja sen ulkopuolelta yhteistyössä Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) kanssa sovitun tukipaketin mukaisesti. Työntekijöille pyritään löytämään muuta työtä Itella-konsernista. Muutoksessa hyödynnetään myös eläkejärjestelyjä, osa-aikaistamisia ja normaalin vaihtuvuuden kautta tapahtuvaa henkilöstön vähentymistä. Itella on perustanut muutoksen ajaksi erityisen projektiryhmän, jonka tehtävänä on helpottaa työn löytymistä työtä vaille jääville. Itella-konsernissa solmitaan Suomessa vuosittain noin 4000 uutta vakinaista työsuhdetta, mikä edesauttaa uuden työn löytymistä yrityksen sisältä.

Ulkoistettavat ja yhdistettävät Postin myymälät julkistetaan viimeistään viikolla 36, sen jälkeen kun kaikkien muutoksen kohteina olevien myymälöiden henkilöstö on asiasta henkilökohtaisesti informoitu.

Taustalla asiakastarpeiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset

Myymäläverkoston uudistuksen taustalla on asiakkaiden tarpeiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Internet ja puhelin ovat tulleet suosituiksi asiointikanaviksi myös postiasioissa. Pakettiliikenteen lisääntynyt kilpailu puolestaan vaikuttaa Postin toimipaikoista luovutettavien lähetysten määriin. Yhdessä nämä ovat luoneet tarvetta palvelutoiminnan tehostamiselle.

Yhteistyöllä postiyrittäjien kanssa pystytään takaamaan mahdollisimman kattava verkosto kaikkialla Suomessa niin, että postipalvelut ovat saatavilla jatkossakin siellä, missä Postin oman myymälän ylläpito ei ole taloudellisesti mahdollista. Suomalaiset käyttävät postikuluihin 28 euroa vuodessa kotitaloutta kohden.

Säännöllisesti tehtävien asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä postiyrittäjien tarjoamaan palveluun. Postiyrittäjiä on ollut vuodesta 1986 lähtien.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Kuluttaja- ja pk-myynnistä vastaava johtaja Lars Eklundh, puh. 020 452 6125

Postin myymäläverkoston muutokset (29.5.2008)