Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008: Kustannusten nousu alensi kannattavuutta

23.07.2008

Konsernijohtaja Jukka Alho:
”Taloussuhdanteiden heikentyminen ei vaikuttanut Itellan palveluiden kysyntään Suomessa, mutta Tanskassa ja Baltiassa maantierahdin volyymit kääntyivät laskuun. Venäjällä logistiikkapalveluiden kysyntä jatkui vahvana. Vastoin eurooppalaista trendiä kirjeliikenteen jakeluvolyymit kasvoivat Suomessa 3 %. Sanomalehtijakelut vähenivät 3 %.

Volyymin ja hintojen nousu eivät riittäneet kompensoimaan voimakkaasti kohonneita polttoaine- ja palkkakustannuksia, mikä johti tuloksen heikentymiseen. Tuloskehitys vastasi kuitenkin odotuksia. Kohonneista kustannuksista johtuvan kireän tilanteen odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna.”

 

Lisätietoja
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, etunimi.sukunimi@itella.com
www.itella.com/group/taloustiedot

 

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus (pdf)
Tuloslaskelma ja tase (pdf)