Muutoksia Itellassa: Postin myymälöitä siirretään yrittäjille, Itella TGM:n tuotantoa tehostetaan

27.03.2008

Postin myymäläverkoston uudistaminen jatkuu. Tämän vuoden aikana 20 postin palvelut siirtyvät postiyrittäjien hoidettavaksi tai yhdistyvät paikkakunnan toiseen Postin omaan myymälään. Lisäksi henkilöstömäärää tarkastellaan osassa posteista. Arvio vähennystarpeesta on yhteensä 80 henkilötyövuotta. Samaan aikaan myös Itella TGM:n tuotannossa käynnistyvät yt-neuvottelut, jossa arvioidaan vähentämistarpeeksi 60 henkilötyövuotta.

Postin myymäläverkoston muutokset

Postin myymäläverkoston uudistuksen taustalla on asiakkaiden tarpeiden muutokset ja palvelutoiminnan tehostaminen. Posteja on nyt noin 1200. Niistä 197 on Itellan omia ja noin tuhat toimii erilaisten yritysten yhteydessä.

Kahdenkymmenen postin siirtymisestä yrittäjän hoidettavaksi tai yhdistymisestä paikkakunnan toiseen Postin omaan myymälään seuraa noin 60 henkilön vähennystarve. Lisäksi muiden 177 postin henkilöstömäärää tarkastellaan ja arvio vähentämistarpeesta on noin 20 henkilötyövuoden verran. Tällä hetkellä 197 Postin myymälässä työskentelee kaikkiaan noin tuhat henkilöä.

Yhteistyöllä postiyrittäjien kanssa pystytään takaamaan mahdollisimman kattava verkosto niin, että postipalvelut ovat saatavilla jatkossakin siellä, missä Postin oman myymälän ylläpito ei ole taloudellisesti perusteltua.
Paikkakuntia, joissa palvelut siirtyvät postiyrittäjälle tai toiseen omaan myymälään, ei ole vielä päätetty.

Säännöllisesti tehtävien asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä postiyrittäjien tarjoamaan palveluun. Postiyrittäjiä on ollut vuodesta 1986 lähtien.

Itella TGM:n muutokset

Itella TGM:n tuotantoa tehostetaan. Tavoitteena on kustannustehokkuuden ja kannattavuuden lisääminen päällekkäisyyksiä purkamalla sekä  selkiyttämällä tuotannon ohjaus- ja toimintamallia. Itella TGM:n tuotannossa työskentelee noin 220 henkilöä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Yt-neuvottelujen alkaessa arvioidaan vähentämistarpeeksi 60 henkilötyövuotta.

Itella TGM:n tuotannossa tehdään postilähetysten esikäsittelyä, kuten muovitusta, kuoritusta ja osoitteistusta.  Itella TGM:n tuotannossa ei tehdä postinjakelua.

Kummassakin muutoshankkeessa työntekijöille pyritään löytämään muuta työtä Itella-konsernista. Muutoksessa hyödynnetään myös eläkejärjestelyjä ja normaalin vaihtuvuuden kautta tapahtuvaa henkilöstön vähentymistä. Itella solmii Suomessa vuosittain noin 4000 uutta vakinaista työsuhdetta.


Lisätietoja:
Kari Kivikoski, johtaja, Itella Viestinvälitys, puh. 020 451 4647
Viestinnän yhteyshenkilö: Päivi Alakuijala, viestintäjohtaja, puh. 040 8400 251