Itellan tutkimus: Sähköinen asiointi houkuttelee yhä useampia suomalaisia

04.01.2008

Itellan teettämän tutkimuksen mukaan jopa 75 prosenttia suomalaisista pitää sähköiseen asiointiin liittyvää palvelua ja sen ominaisuuksia itselleen tärkeänä ja hyödyllisenä. Tärkeimpinä palvelun ominaisuuksina pidetään turvallista asiointia sekä arkistointiominaisuuksia.

- Suomalaisista 75 prosenttia käyttää internetiä vähintään kerran viikossa. Yli 60 prosenttia käyttää internetiä päivittäin. Tavallisinta internetin käyttöä ovat sähköpostin lukeminen ja lähettäminen sekä asiatiedon etsiminen ja lukeminen. Itellan tutkimukseen vastanneista 11 prosenttia hoitaa netissä asioitaan päivittäin, esimerkiksi tekee erilaisia tilauksia, ajanvarauksia, täyttää lomakkeita tai maksaa laskuja. Jos sähköisesti asioivien joukkoon lasketaan ne, jotka hoitavat asioitaan muutaman kerran viikossa, niin 35 prosenttia suomalaisista asioi netissä sähköisesti jo nyt, tavalla tai toisella, Netposti-palveluista vastaava Antero Sarèn Itellasta toteaa.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiaista lähes 100 prosenttia käyttää internetiä. Itellan tutkimus osoittaa, että myös sähköisestä asioinnista ovat eniten innostuneita noin 40-vuotiaat, korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt, hyvätuloiset ja muutenkin päivittäin internetiä käyttävät. Myös eläkeikäiset ovat kiinnostuneita kaikista sähköisen asiointipalvelun ominaisuuksia ja naiset etenkin arkistoinnista. Nuoret olisivat halukkaita käyttämään sähköistä asiointipalvelua rahaliikenneasioidensa hoitamiseen.

Itella teetti vastaavan tutkimuksen myös vuosi sitten. Viime vuoden tutkimukseen verrattuna suomalaiset kokevat sähköisen asiointipalvelun ominaisuudet entistä tärkeämmiksi. Turvallinen asiointi ja arkistointi ovat edelleenkin tärkeimpinä koettuja ominaisuuksia. Myös lakien vaatimaa kuuden vuoden säilytysaikaa pidetään tärkeänä. Kolmanneksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi on kirinyt automaattinen ilmoitus saapuneesta viestistä omaan sähköpostiin tai matkapuhelimeen sekä nelossijalle on noussut kaiken virallisen postin saaminen samaan asiointipalveluun.

Sähköinen asiointipalvelu häviää edelleen kirjeelle, mutta voittaa sähköpostin

Parhaiten suomalaiset kokevat sähköisen asiointipalvelun soveltuvan rahaliikenneviesteihin, kuten kuittien, tiliotteiden, laskujen ja palkkalaskelmien vastaanottamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin. Toisen suositun hyödyntämiskohteen muodostivat varallisuuteen liittyvät viestit, kuten rahastolaskelmat ja muut sijoitusaineistot, takuutodistukset sekä vakuutusasiakirjat. Kolmantena merkittävänä käyttökohteena pidettiin reseptien, hammaslääkärikutsujen laboratoriotulosten ja muiden terveyttä koskevien viestien vastaanottoa ja arkistointia sekä verotukseen, rakennuslupiin, päivähoitopäätöksiin, opiskelupaikan vahvistukseen ja muihin viranomaispäätöksiin liittyviä viestejä.

- Kaikissa näissä viestiryhmissä perinteinen paperikirje on edelleenkin ykkössuosikki, mutta yhä useampi suomalainen on myös kiinnostunut pääsemään eroon kasvavien paperi- ja kuittipinojensa säilyttämisestä ja asiaviestien entistä turvallisemmasta tuhoamisesta. Sähköinen asiointipalvelu päihittää selvästi sekä sähköpostin että omaehtoisen yritysten ja organisaatioiden internetsivuilla sukkuloinnin, Sarèn toteaa.

- Suurin este sähköisen asiointipalvelun käyttöönotolle on tiedon puute. Vastaajista 57 prosenttia ei tunne sopivaa sähköistä asiointipalvelua, tutkimuksen tekijä Kari Elkelä kiteyttää.

Kyselyyn vastasi Gallup Forumissa lähes 1200 suomalaista marraskuussa 2007.

Lisätietoja:
Johtaja Antero Sarèn, Netposti-palvelut, puh. 040 826 8649, antero.saren@itella.com
Tutkija Kari Elkelä, Itella Business Intelligence/Helsingin Kauppakorkeakoulu, puh. 0400 406 822, kari.elkela@itella.com

 

NetPosti on sähköinen asiointipalvelu, joka tarjoaa kuluttajalle turvallisen ja maksuttoman tavan hoitaa arkipäivän asiointi, arkistointi ja asiaviestintä yhdessä internet-palvelussa. Palveluun voi vastaanottaa esimerkiksi sähköisiä laskuja, palkkalaskelmia, rahastotiedotteita ja sopimusehtoja. Palvelusta on pääsy yli 1000 viranomaislomakkeeseen. Lähettäjiksi rekisteröityneiden yritysten ja julkishallinnon tahojen määrä on jo yli 2000. Yrityksille ja viranomaisille NetPosti tarjoaa markkinoiden monipuolisimman kokonaisratkaisun, joka mahdollistaa internetissä tapahtuvan asioinnin laajamittaisen käyttöönoton NetPosti-palvelu ja lisätietoa palvelusta löytyy osoitteesta www.netposti.fi.