Itellan ja Viestintäviraston näkemysero kulminoituu postitoimipaikkojen kustannusten jakoon

13.11.2008

Itellalla ja Viestintävirastolla on jälleen näkemysero yleispalvelutuotteiden hinnoittelun taustalla olevista laskentaperiaatteista. Postipalvelulaissa määritellään ne posti-, kirje- ja pakettipalvelut, jotka on oltava saatavilla koko maassa. Itellan kannalta kyse on ennen kaikkea siitä, kuinka postitoimipaikkojen ja maan kattavien yleispalvelujen rahoitus voidaan järjestää kestävällä pohjalla.

Viestintävirasto on tänään antanut päätöksen, jossa se vaatii Itellaa tarkistamaan kyseisiä laskentaperusteita.

Itellan näkemyksen mukaan päätös ei ole postipalvelulain eikä hallintolain mukainen. Viestintävirasto ei ole tarpeeksi selvittänyt asiaa eikä ole antanut tarpeeksi selkeää neuvontaa ja ohjeistusta. Lisäksi virasto on yllättäen ja takautuvasti muuttanut aiempaa arviointikäytäntöään ja kannanottojaan.

Viestintäviraston aiempien kannanottojen perusteella Itella on ollut siinä käsityksessä, että kustannuslaskentajärjestelmä on ollut Viestintäviraston määrittelemien periaatteiden mukainen. Jos Viestintävirasto haluaa muuttaa yleispalvelujen hinnoittelun arviointiperusteita, sen tulisi tapahtua Itellan kuulemisen jälkeen ja niin, että Itellalla on aikaa sopeuttaa toimintansa uuteen järjestelmään.

- Viestintäviraston rooli toimivien, tasapuolisten postipalvelujen valvojana on tärkeä asiakkaiden kannalta. Nyt olemme kuitenkin jonkinlaisessa pattitilanteessa. Laissa on määritelty sellaisia yleispalveluja, kuten kattava postitoimipaikkaverkosto, joita ei voi rahoittaa kyseisestä yleispalvelusta saatavilla tuloilla. Viranomaiselta ei tule kuitenkaan ymmärrystä eikä menettelytapaohjeistusta siihen, kuinka tämä kansalaisten odottama ja laissa määritelty palvelu voidaan rahoittaa, toteaa Itellan viestinvälityspalvelujen johtaja Kari Kivikoski.

Itella kuitenkin korostaa, että Viestintävirasto ei ota päätöksessään kantaa itse hinnoitteluun eli päätös ei tarkoita, että Itellan hinnat olisivat lainvastaisia.

Tasapuoliset postipalvelut turvattava

Laskentaperiaatteet ovat Itellalle tärkeä kysymys, koska Itella haluaa tarjota kattavat palvelut kaikkialla tasapuolisesti. Tämä on mahdollista vain siten, että käytännössä yritysten tarvitsemista taajama-alueille suunnatuista palveluista saadaan riittävästi tuloja kaikkien kansalaisten tarvitsemien palvelujen ylläpitoon. Postipalvelujen tuloista 96 prosenttia tulee yrityksiltä.

Viestintävirasto on useaan otteeseen vuosina 2004–2007 arvioinut Itellan hinnoittelun ja kustannuslaskennan suhdetta postipalvelulain velvoitteisiin nähden. Edellisen kerran asiasta annettiin päätös vuonna 2004. Viestintävirasto totesi kuitenkin kannanotossaan vuonna 2007, että Itella on muuttanut kustannuslaskentajärjestelmän kuvausta ja kohdistamisperiaatteita Viestintäviraston määrittelemien periaatteiden mukaisella tavalla.

Viestintävirasto ei hyväksy Itellan laskentaperusteita, mutta se ei selkeästi osoita, kuinka maankattavat peruspalvelut voidaan rahoittaa ja ylläpitää. Erityisesti tämä koskee postitoimipaikkaverkostoa. Itella joutuu tällä hetkellä kehittämään verkostoa siitä lähtökohdasta ja epävarmuudesta, että kaikille tämän valtakunnallisen yleispalvelun kustannuksille ei löydy selkeästi hyväksyttyä rahoitusmekanismia.

Tuleva laki määrittää rahoituksen

Kysymys yleispalvelun kattamisesta on nyt ylipäätään ajankohtainen. Suomen postilainsäädäntöä ryhdytään juuri uusimaan. Taustalla on EU:n postimarkkinat kilpailulle vapauttava direktiivi, joka astuu voimaan vuoden 2011 alussa. Suomalainen lainsäädäntö tulee määrittelemään sen, miten postipalveluja tulevaisuudessa hoidetaan ja rahoitetaan maassamme.

- Yleispalvelujen rahoitusmalleista ja laskentatavoista on käyty pitkään keskustelua. Toivomme että uusi postipalvelulaki kirjoitetaan niin että tulkinnanvaraisuuksia ei jäisi, ja jatkossa olisi selvää kuinka laissa määritellyt palveluvelvollisuudet voidaan ja saadaan rahoitettua, Kivikoski toteaa.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
johtaja Kari Kivikoski, Itella Viestinvälitys, puh. 020 451 4647
johtaja Petri Aaltonen, Itellan Kuluttajapalvelut, puhelin 020 451 4676

Itellaan liittyvää kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.com/group/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tavaravirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla. Konsernilla on toimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa, Puolassa ja Venäjällä. Henkilöstömäärä on noin 30 000. Liikevaihto vuonna 2007 oli 1 688 miljoonaa euroa. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja konsernista osoitteessa www.itella.fi/group.