Itella tehostaa ympäristövaikutustensa mittausta ja raportointia

05.06.2008

Kansallisille postiyrityksille yhteinen ympäristövaikutusten mittaus- ja seurantajärjestelmä

Kansalliset postiyritykset ovat sopineet yhteisen ympäristövaikutusten mittaus- ja seurantajärjestelmän käyttöönotosta. Suomen, Australian, Itävallan, Belgian, Kanadan, Kyproksen, Tanskan, Ranskan, Saksan, Kreikan, Unkarin, Islannin, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Hollannin, Uuden Seelannin, Norjan, Portugalin, Espanjan, Ruotsin, Sveitsin ja Iso-Britannian kansalliset postiyritykset ovat kehittäneet toimialalle yhteisen hiilidioksidipäästöjen mittaus- ja raportointijärjestelmän.

Järjestelmän suunnittelusta ja alalle yhteisten ympäristömittareiden määrittelystä on vastannut kansainvälinen postiyritysten yhteistyöjärjestö IPC (International Post Corporation) yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Jäsenyritykset, Itella mukaan lukien, testaavat järjestelmää vuoden 2008 aikana.

Järjestelmä tarjoaa alan toimijoille yhtenäiset toimintamallit ja puitteet ympäristötehokkuuden johtamiseen ja -vaikutusten mittaamiseen. Tavoitteena on lisätä raportoinnin läpinäkyvyyttä sekä edesauttaa ympäristövaikutusten vertailtavuutta toimijoiden kesken. Yhtenäisillä toimintamalleilla ja raportoinnilla halutaan myös varmistaa, että asiakkaat pystyvät luotettavasti arvioimaan palvelun toimittajan ympäristövaikutuksia.

Suomen suurimpana ja kansainvälisillä markkinoilla toimivana kuljetusyrityksenä Itellalla on merkittävä ja vastuullinen rooli ympäristöystävällisen logistiikan kehittäjänä ja edistäjänä. Hiilidioksidipäästöjen määrä on yksi Itellan ympäristötehokkuuden keskeisistä mittareista. Itellan tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 % nykyisestä vuoteen 2012 mennessä.  Vuonna 2007 Itellan hiilidioksidipäästöt olivat Suomen osalta 105 000 tonnia, mikä on noin 0,2 % kaikista Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Jakelu- ja lajittelutoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, muun muassa polttoaineen kulutusta Itella alentaa tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelemisellä sekä ympäristön huomioivan ajotavan koulutuksilla. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluja Itella on tehnyt sähköllä, maakaasulla ja biodieselillä. Myös kiinteistöjen energiankulutusta, kierrätystä ja jätehuoltoa tehostetaan. Ympäristökuormitusta Itella pyrkii alentamaan kehittämällä uutta sähköistä liiketoimintaa ja palveluja. Itellan ydinosaamista on fyysisten tavaravirtojen tehostaminen ja paperiviestinnän sähköistäminen.
 
Lisätiedot: Itellan ympäristöasioiden kehityspäällikkö Hanna Kaustia, puh. 040 765 7772,
sähköposti: etunimi.sukunimi@itella.com

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tavaravirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla. Konsernilla on toimintaa kymmenessä Pohjois-Euroopan maassa. Liikevaihto vuonna 2007 oli 1 688 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin 25 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Posti-nimellä. Lisätietoja konsernista osoitteessa www.itella.com/group

The International Post Corporation (IPC) on postiyritysten muodostama yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 24 postialan yritystä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta sekä  Aasian-Tyynenmeren alueelta. Lisätietoja IPC:stä www.ipc.be.