Itella ostaa logistiikkakonserni NLC:n Venäjältä

28.04.2008

Itella ostaa venäläisen logistiikkakonserni NLC:n (National Logistic Company). Yritysoston avulla Itella Logistiikka vahvistaa asemaansa yhtenä johtavista logistiikkatoimijoista Pohjois-Euroopassa sekä saa merkittävän aseman Venäjän kasvavilla logistiikkamarkkinoilla. Itella Logistiikka tarjoaa jatkossa koko Venäjän kattavat logistiikkapalvelut laajan logistiikkakeskusverkoston ja kuljetusyhteyksien avulla. NLC-konsernin liikevaihto on tänä vuonna noin 180 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 6 000 henkilöä. Kaupan toteutuminen vaatii Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

NLC on Venäjän johtava varastopalveluiden tarjoaja, jolla yhtenä harvoista toimijoista on kattava logistiikkakeskusverkosto Moskovan lisäksi kuudessa muussa Venäjän suurkaupungissa. NLC on vahvassa kasvuvaiheessa; tämän vuoden lopussa sillä on käytössä noin 600 000 neliötä varastotilaa, josta omassa omistuksessa olevia kiinteistöjä on noin 230 000 neliötä. NLC:n palveluihin kuuluvat varastoinnin lisäksi kuljetukset ja jakelut Venäjällä, joita Itella Logistiikka täydentää globaaleilla maa-, meri- ja lentorahtipalveluilla.

Suomalaisyritysten tukena myös Venäjällä

Itella on panostanut viime vuosien aikana liiketoimintansa monipuolistamiseen ja kansainvälistämiseen. Yritysosto Venäjällä liittyy tähän kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaan.

- Kansainvälistymisemme on koko ajan perustunut siihen, että menemme Suomen ulkopuolelle samassa tahdissa muiden suomalaisten yritysten kanssa.  Itella pystyy nyt tarjoamaan logistiikan rintamalla laajasti palveluja myös suomalaisyrityksille Venäjällä. Uskomme, että erityisesti pk-yritysten kynnys lähteä Venäjälle madaltuu, kun logistiikkapalvelut saa tutulta Itellalta, konsernijohtaja Jukka Alho toteaa.

- Suomalaisen yhteiskunnan ja talouselämän kannalta on tärkeää, että suomalainen palveluteollisuus kykenee säilyttämään asemansa kansainvälisessä kilpailussa. Julkistettu kauppa turvaa osaltaan suomalaisen logistiikka-alan asemaa ja siten myös työpaikkoja Suomessa. Suomessa Itella investoi samanaikaisesti mittavasti peruspostipalveluverkoston uudistamiseen, Jukka Alho sanoo.

Kattava varastologistiikka- ja kuljetusverkosto Venäjällä

Itella Logistiikan ja NLC:n palveluvalikoima ja asiakastoimialat ovat pitkälti samanlaiset.  NLC:n asiakaskuntana ovat kansainväliset päivittäis- ja erikoistavaroiden valmistajat ja jakeluketjut, lääketeollisuuden yritykset sekä venäläiset kaupan alan yritykset.

- Venäjän vahva taloudellinen kasvu lisää voimakkaasti logistiikkapalvelujen kysyntää. Esimerkiksi viime vuonna Moskovassa varastotilan kysyntä oli moninkertaista tarjontaan verrattuna. NLC:n kautta saavutamme vahvan kilpailuedun globaalien logistiikkaratkaisujen tarjoajana. Voimme tarjota myös kattavimman logistiikkakeskus- ja kuljetusverkoston Venäjällä sekä suomalaisille että kansainvälisille asiakkaille, Itella Logistiikan johtaja Vesa Vertanen kertoo.

- Viime vuosina NLC on kasvanut nopeasti Venäjällä ja rakentanut logistiikkakeskuksia ympäri maata. Osana Itella Logistiikkaa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä innovatiivisempia logistiikan palveluita ja siten vahvistamaan johtavaa asemaamme Venäjällä, kertoo NLC:n Vice President Nikolay Artemenco.

Itella Logistiikka on parin viimeisen vuoden ajan perustanut omaa logistiikkatoimintaa Venäjälle. Viime vuonna avautui Moskovaan ensimmäinen logistiikkakeskus (20 000 neliötä), tänä vuonna otetaan käyttöön keskus Pietarissa (11 000 neliötä) sekä lisää tilaa Moskovassa (20 000 neliötä). Nykyiset toiminnot tullaan yhdistämään osaksi NLC:tä.

Kauppahinta ja taloudelliset vaikutukset

Myyjäosapuolina kaupassa ovat RosEvroGroup sekä Citi Venture Capital Internationalin (CVCI) hallinnoimat pääomasijoitusrahastot.  Osakkeiden kauppahinta on noin 200 miljoonaa euroa.  RosEvroGroup jatkaa vuoden 2010 loppuun asti yhtiön vähemmistöomistajana 10 %:n omistusosuudella, ja sille siirtyy kaupan yhteydessä nykyinen NLC:n harjoittama tullaustoiminta kokonaisuudessaan. Myöhemmin toteutettava 10 %:n vähemmistöosuuden hankinta tulee lisäämään kokonaiskauppahintaa vähintään noin 20 miljoonalla eurolla. Kaupan arvosta merkittävän osan muodostavat NLC-konsernin omassa omistuksessa olevat kiinteistöt. NLC:n taseen korolliset velat ovat noin 100 miljoonaa euroa. NLC yhdistetään Itella-konserniin sen jälkeen, kun tarvittavat viranomaishyväksymiset kaupalle on saatu.

Lisätietoja:
konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600
johtaja Vesa Vertanen, Itella Logistiikka, puh.  040 8462 753

Itella Logistiikka
Itella-konserniin kuuluva Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa tarjoamalla palveluita rahtiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varastointiin sekä sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuihin. Itella Logistiikan liikevaihto ylittää vuonna 2008 700 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee 4 350 henkilöä kahdeksassa maassa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Latvia, Liettua, Viro ja Venäjä).

National Logistic Company NLC
NLC-konserni on vuonna 1995 perustettu logistiikkayritys, joka tarjoaa varasto-, kuljetus- ja tullauspalvelua Venäjällä. Konsernin liikevaihtoennuste vuodelle 2008 on 180 miljoonaa euroa, ja se työllistää 6 000 henkilöä. NLC-konsernin emoyhtiö on British Virgin Islandsille rekisteröity NLC International Corporation. Nykyinen konsernirakenne tullaan järjestelemään uudelleen vuoden 2010 jälkeen, kun yhtiö siirtyy kokonaisuudessaan Itellan omistukseen. Asiakkaina NLC:llä on kansainvälisiä päivittäis- ja erikoistavaroiden valmistajia ja jakeluketjuja, lääketeollisuutta sekä venäläisiä kaupan yrityksiä.