Itella liittyi tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen

27.11.2008

Itella Oyj on tänään allekirjoittanut tavarankuljetusten ja logistiikan alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008–2016. Energiatehokkuussopimuksella tavoitellaan yhdeksän prosentin parannusta energiatehokkuuteen vuoteen 2016 mennessä.

Sopimuksen mukaan Itella sitoutuu parantamaan energiatehokkuutta jatkuvasti niin kuljetusten kuin niihin liittyvien kiinteistöjen osalta. Energiatehokkuus otetaan huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa, lisäksi käyttöön otetaan energiatehokasta teknologiaa ja energiatehokkuutta parantavia toimintatapoja.

Sopimuksen myötä Itella edellyttää myös kuljetusalihankkijoiltaan liittymistä energiatehokkuussopimukseen ja raportoimaan kulutuksensa. Itella kannustaa kuljetusalihankkijoitaan ottamaan käyttöön laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Jo nykyisinkin Itella arvottaa ajoneuvojen päästöjen määrää valitessaan kumppaneita.

– Itella on toiminut nyt allekirjoitetun sopimuksen hengessä jo pitkän aikaa. Olemme aiemmin sitoutuneet vähentämään CO2-päästöjämme 10 % vuoteen 2012 mennessä. Ympäristöasiat ovat keskeinen osa yritysvastuutamme. Vähennämme määrätietoisesti jakelu- ja lajittelutoiminnan ympäristökuormitusta sekä kehitämme uutta sähköistä liiketoimintaa. Samalla vastaamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien ekologisiin odotuksiin ja varmistamme liiketoiminnan jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä, Itellan konsernijohtaja Jukka Alho kertoo.

– Ajoneuvopäästöistämme Suomessa puolet aiheutuu kuljetusalihankkijoidemme ajoneuvoista. Sopimuksen kautta pyrimme parantamaan myös alihankkijoidemme energiatehokkuutta, maajohtaja Jarmo Halonen Itella Logistiikasta täydentää.

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksella vastataan kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Sopimus on yrityksille vapaaehtoinen ja sen taustalla ovat EU:n päästökaupan ulkopuolisille aloille asettamat säästötavoitteet.

Lisätietoa Itellan ympäristötavoitteista ja -toimista
Lisätietoa energiatehokkuussopimuksesta


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Itella Oyj, kehityspäällikkö Hanna Kaustia, puh. 020 45 21276, sähköposti etunimi.sukunimi@itella.com

Itellaan liittyvää kuvamateriaalia on saatavissa konsernin internetsivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/group/media.

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tavaravirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla. Konsernilla on toimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa, Puolassa ja Venäjällä. Henkilöstömäärä on noin 30 000. Liikevaihto vuonna 2007 oli 1 688 miljoonaa euroa. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja konsernista osoitteessa www.itella.fi/group.