EU:n postidirektiivi muuttaa valtakunnallisten postipalvelujen edellytyksiä

31.01.2008

EU:n parlamentin 31. tammikuuta hyväksymä postidirektiivi vapauttaa kilpailulle postitoiminnan EU-alueella. Direktiivi tulee voimaan vuoden 2011 alussa, muutamissa siirtymäajan maissa vuonna 2013. Uusi postidirektiivi turvaa viisipäiväisen postinjakelun kaikkialle maassa myös jatkossa. Myös kuluttajien lähettämä kirjeposti on tulevaisuudessa samanhintaista paikkakunnasta riippumatta.

Suomen lainsäädännöstä poistettiin kilpailun rajoitukset jo 1990-luvun alussa. Itella onkin kuulunut siihen postiyritysten rintamaan, joka on kannattanut postitoiminnan vapauttamista koko EU:ssa.

Itellan näkemyksen mukaan nyt hyväksytty uusi direktiivi saattaa muuttaa niitä periaatteita, joita Suomessa on pidetty tärkeinä koko maassa tarjottavien yhtenäisten palvelujen kannalta. Suomen eduskunnan vaatimus on ollut yhtenäisten postipalvelujen tarjonnan turvaaminen ilman erillisiä rahoitusjärjestelmiä kaikkialla maassamme.

Uudessa direktiivissä kilpailevia postiyrityksiä ei voi edellyttää jakamaan postia viitenä päivänä viikossa, mikä on ollut lainsäädännön vaatimus Suomessa tähän asti. Jatkossa tällainen velvoite voi koskea vain yleispalveluvelvoitetta hoitavaa yritystä eli Suomessa Itellaa. Vain suurimmissa kaupungeissa toimiva yritys, joka jakaa isojen lähettäjäyritysten kirjeitä esimerkiksi joka toinen päivä, voi hinnoitella jakelun nykyistä edullisemmin. Näin peruspostipalvelujen tuottamisen rahoituspohja voisi kaventua merkittävästi.

Mahdollista on, että direktiivi johtaa postipalvelujen hintojen alueelliseen eriytymiseen, missä suurimpiin kaupunkeihin lähetettävä posti on hinnaltaan edullisempaa kuin muualle. Näin on käynyt jo muun muassa Ruotsissa ja eräissä muissa maissa.

- Direktiivi on kirjoitettu tiheästi asutettujen maiden näkökulmasta. Postinjakelu on haja-asutusalueella moninkertaisesti kalliimpaa kuin kaupungissa. Nykyisin, kun postipalvelujen hinnat ovat Suomessa kaikkialla samat, kaupungeissa asuvat osallistuvat haja-asutusalueiden postinjakelun kustannuksiin, Itellan konsernijohtaja Jukka Alho kertoo.

Direktiivi antaa kansalliselle lainsäädännölle erilaisia vaihtoehtoja yleispalvelun rahoituksen järjestämiseksi. - Itella tulee jatkossakin huolehtimaan postipalvelujen saatavuudesta kaikkialla Suomessa. Se, kuinka rahoitus hoidetaan, jää nähtäväksi. Direktiivin antaa erilaisia keinoja rahoituksen järjestämiseksi. Tässä vaiheessa on oikea aika aloittaa yhteiskunnallinen keskustelu siitä, millaisena postipalvelujen rooli nähdään tulevaisuudessa, koska kansallinen lainsäädäntö tulee direktiivin myötä uudistettavaksi lähivuosina.

- Samassa yhteydessä on syytä keskustella siitä, tulisiko yhteiskunnan tukea suurten talousalueiden ulkopuolella toimivaa sanomalehdistöä. Suomi on nyt ainoa Pohjoismaa, jossa valtio ei tue sanomalehdistöä, puoluelehdistöä lukuun ottamatta, Jukka Alho toteaa. Itella pitää tärkeänä sitä, että löydetään keinot varmistaa hyvä, koko valtakunnan kattava postipalvelun rahoituspohja.


Lisätietoa medialle: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600