Eero Lehti Itellan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, Riitta Savonlahti uutena hallitukseen

18.03.2008

Itella Oyj:n yhtiökokous on päättänyt osingonjaosta sekä hallintoelinten kokoonpanoista.

Osinko

Yhtiökokous päätti 39 miljoonan euron osingon jakamisesta omistajalle.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumäärä on 9.

Itellan hallitukseen valittiin uutena jäsenenä UPM-Kymmene Oyj:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa rehtori Eero Kasanen ja varapuheenjohtajana johtaja Mikko Kosonen. Hallituksen jäseninä jatkavat finanssineuvos Kalevi Alestalo, toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, partneri Erkki Helaniemi, hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto sekä henkilöstön edustajina valtakunnalliset pääluottamusmiehet Antero Palmolahti ja Mirja Sandberg.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto jäsenten lukumäärä on 12 ja jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Uudeksi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Eero Lehti (kok) ja uudeksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk). Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Harri Jaskari (kok), kansanedustaja Lauri Kähkönen (sd), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok) sekä puheenjohtaja Reijo Ojennus, (ps/Pirkanmaan piirijärjestö).

Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Bjarne Kallis (kd), Pertti Salovaara (kesk), Birgitta Gran (vas), Sirpa Hertell (vihr) sekä Harry Wallin (sd).


Lisätietoja:
konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600
hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 451 5007