Asiakkaat aiempaa tyytyväisempiä uudistuneeseen Postiin

07.02.2008

Kuluttaja-asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä Postin toimintaan. Heille on entistä tärkeämpää asioida juuri Postin kanssa. Asiakkaiden mielestä Posti on kehittynyt ja uudistunut, tuttu ja läheinen sekä helpottaa heidän arkeaan. Tulokset käyvät ilmi Itellan teettämästä kuluttaja-asiakastutkimuksesta vuodelta 2007.

Kuluttaja-asiakkaista 81 prosenttia antaa Postin kokonaispalvelulle vähintään arvosanan hyvä. Noin joka viides kuluttaja arvioi toimintaa kohtalaiseksi tai huonoksi.  Asteikolla 1-5 Postin toiminta saa keskiarvon 3,19. Yleisarvio on parantunut edellisen kuluttajatutkimuksen tuloksista (2006: 3,09).  

Tyytyväisimpiä kuluttajat ovat kirjeiden ja korttien lähettämisen helppouteen. Pakettien lähettäminen koetaan entistä helpommaksi ja kotiinkuljetusten toimivuus on parantunut aiemmasta. 78 % vastaajista on valmis suosittelemaan Postia pakettien kuljettajana. Postin vahvuutena kilpailijoihin verrattuna pidetään sen toimintavarmuutta ja lähettämisen helppoutta. Haasteena on selkeyttää pakettipalveluiden hinnoittelua.

Postin palvelun taso arvioidaan kohtalaiseksi. Arviot henkilökunnan toiminnasta ovat parantuneet. Erityisesti asiakaspalautteiden käsittely on nopeutunut. Kehittämistä vaativat postinjakeluajat ja jakelun laatu.

Myymäläverkoston osalta arviot ovat pysyneet ennallaan. Tyytyväisimpiä ovat nuoret ja naiset. Parantamista vaatii edelleen asioinnin nopeuttaminen ruuhka-aikoina.

– Näiden tuoreiden tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että Posti on onnistunut kehittymään asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Panostamme myös asioinnin helpottamiseen jatkossa, Kuluttajamyynnistä vastaava johtaja Lars Eklundh sanoo.

Tutkimusta varten haastateltiin noin 1500 yli 15-vuotiasta suomalaista kevät- ja syyskaudella 2007. Tutkimuksen toteutti Itellan toimeksiannosta Add Value Research Finland Oy.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Johtaja Lars Eklundh, puh. 020 45 26125, lars.eklundh@posti.fi  
Viestintäpäällikkö Mika Heijari, puh. 020 451 3045, mika.heijari@itella.com

 

Itella-konserni palvelee kuluttajia Posti-nimellä. Posti tarjoaa luotettavia palveluja asiointiin, muistamiseen ja tavoittamiseen. Viisipäiväinen perusjakelu tavoittaa kaikki suomalaiset – 2,4 miljoonaa kotitaloutta sekä 240 000 yritystä ja yhteisöä. Posti hoitaa myös suurimman osan maan sanomalehtien varhaisjakeluista sekä jakaa suoramainoksia ja kaupunkilehtiä. Noin 1 200 Postin myymälää ja myyntipistettä tarjoavat kuluttajille ja pk-yrityksille henkilökohtaista palvelua. Posti palvelee kuluttajia myös puhelimessa ja verkossa osoitteessa www.posti.fi.