Suomen Postin yhtiökokous päätti hallintoelinten kokoonpanoista ja yhtiön nimenmuutoksesta

27.03.2007

Suomen Posti Oyj:n yhtiökokous on päättänyt hallintoelinten kokoonpanot sekä päättänyt osingonjaosta ja yhtiön nimenmuutoksesta.

Hallitus
Suomen Posti Oyj:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa rehtori Eero Kasanen ja varapuheenjohtajana johtaja Mikko Kosonen. Hallituksen jäseninä jatkavat finanssineuvos Kalevi Alestalo, toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, partneri Erkki Helaniemi, kauppaneuvos Soili Suonoja sekä henkilöstön edustajina valtakunnalliset pääluottamusmiehet Antero Palmolahti ja Mirja Sandberg.

Osinko
Yhtiökokous päätti 27 miljoonan euron osingon jakamisesta omistajalle.

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Leena Harkimo (kok), Sirpa Hertell (vihr), Bjarne Kallis (kd) sekä Pertti Salovaara (kesk) valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin sosiaaliasiamies Birgitta Gran (vas).

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Antero Kekkonen (sd) ja varapuheenjohtajana Leena Harkimo (kok).

Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Marlene Byggmästar, Eero Lämsä (kesk), Olli Nepponen (kok), Heli Paasio (sd), Terhi Peltokorpi (kesk), Harry Wallin (sd), Virpi Honkanen, Jaana Lassila ja Sten Öhman (rkp).

Yrityksen nimenmuutos
Yhtiökokous päätti, että Suomen Posti Oyj:n nimi muuttuu 1.6.2007 Itella Oyj:ksi ja samalla Suomen Posti -konserni Itella-konserniksi (kts. erillinen tiedote nimenmuutoksesta).

LISÄTIETOJA:

konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600
hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 451 5007