Suomen Postin tilinpäätös 2006: Kasvua kansainvälisestä logistiikasta

16.02.2007

Konsernin avainluvut

2006

2005

Muutos

Liikevaihto, milj. euroa

1 550,6

1 348,2

15 %

Liikevoitto, milj. euroa

89,0

97,8 *)

-9 %

Liikevoittoprosentti

5,7

7,3

 

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

89,0

86,2

3 %

Voitto ennen veroja, milj. euroa

94,4

103,7

-9 %

Oman pääoman tuotto, %

10,1

10,0

 

Omavaraisuusaste, %

65,1

63,5

 

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

-32,1

-34,3

 

Henkilöstö keskimäärin

25 294

24 624

3 %

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

69,5

143,0

-51 %

*) Vuoden 2005 liikevoittoon sisältyi 11,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä, joista merkittävin liittyi Postin eläkesäätiön purkamiseen.

Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Suomen Postin tavoitteena on kasvaa kannattavasti sekä vahvistaa asemaansa älykkään logistiikan palveluyrityksenä Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2006 konsernin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia, ja pääosa kasvusta syntyi Suomen ulkopuolella. Vertailukelpoisen liikevoiton hienoisesta paranemisesta huolimatta emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä kustannusten kehitykseen.

Viestinvälitys-liiketoimintaryhmä kasvatti markkinaosuuttaan suoramarkkinoinnissa. Osoitteellisen kirjeviestinnän väheneminen näkyi voimakkaimmin 1. luokan kirjeissä. Kirjeliikenteen murros edellyttää meiltä lähivuosina jatkuvaa sopeutumista sekä merkittäviä haasteita tuottavuuden kehittämiselle.

Informaatiologistiikka menestyi erityisesti dokumenttienhallinnassa, kun asiakkaat ulkoistivat sille laajoja liiketoimintaprosesseja mm. pankkisektorilla.

Logistiikka sai yrityskaupoilla jalansijaa Norjassa ja Ruotsissa. Kansainvälistä kuljetusverkkoa on vahvistettu tärkeillä kumppanuussopimuksilla Euroopassa. Toiminta on laajenemassa myös itään, kun Moskovan logistiikkakeskus avataan keväällä 2007.”

LISÄTIETOJA
Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, tuija.soanjarvi@posti.fi
www.itella.com/group/taloustiedot

LIITTEET
Hallituksen toimintakertomus
Tuloslaskelma ja tase