Suomen Postilla hyviä kokemuksia biodieselin käytöstä

26.04.2007

Suomen Posti on saanut hyviä kokemuksia biodieselin käytöstä ajoneuvoissaan. Käyttökokeilu aloitettiin tammikuussa ensimmäisenä suomalaisena kuljetusyrityksenä. Ensi kertaa saadaan tutkittua tietoa biodieselin käytöstä kuljetuksissa Suomen olosuhteissa eri vuodenaikoina. Maan suurimpana kuljetusyrityksenä Suomen Posti –konsernilla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä.

Biodieselillä käyvät ajoneuvot ovat toimineet teknisesti luotettavasti. Polttoaineen kulutuksessa ei ole havaittu huomattavaa lisäystä, joidenkin ajoneuvojen kohdalla kulutus on ollut jopa pienempi kuin verrattaessa tulosta vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006. Kokemuksia on saatu sekä kovilla pakkasilla että jo lähes kesälämpötiloissa.

Kokeilu on menossa kymmenellä ajoneuvolla pääkaupunkiseudulla. Nyt kokeillaan biodieselin toimivuutta sekä etenkin ympäristöhyötyjä. Suomen Postin käyttämän biodieselin ajon aikaisia päästöjä on tutkittu VTT:n laboratoriossa. Tulosten mukaan terveydelle haitallisten hiukkaspäästöjen määrä putosi alle puoleen fossiilisen dieselin päästöihin verrattaessa. Biodieselin käytön uskotaan vähentävän ilmastonmuutosta kiihdyttävien hiilidioksidipäästöjen määrää.

Polttoainetta kokeillaan erilaisilla sekoitussuhteilla tavallisen mineraalidieselin joukossa. Alkuvuoden aikana biodieselin osuutta polttoaineessa on nostettu 10 prosentista 30 prosenttiin. Toukokuun aikana siirrytään 50 prosentin osuuteen. Tavoitteena on kokeilla ajoneuvoissa myös pelkästään sataprosenttista biodieseliä.

Autoja käytetään normaalissa ammattimaisessa kuljetusajossa Helsingin seudulla. Kokeilun kestäessä kuljettajat tekevät säännöllisesti havaintoja autojen toiminnasta, jotta voidaan selvittää mahdollisia eroja tavanomaiseen polttoaineeseen verrattuna. Tähän asti eroja ei ole havaittu.

Suomen Postilla on pitkät perinteet vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttämisestä kuljetuskalustossaan. Käytössä on ollut sähkö- ja maakaasuautoja. Nykyisin sähköautoa käytetään Helsingin Suomenlinnan postinjakelussa. Maakaasuautoa testataan puolestaan jakeluajossa Helsingin keskustassa. Käytössä on yli 5 000 ajoneuvoa, joilla ajetaan noin 100 miljoonaa kilometriä vuodessa.  

Lisätietoja tiedotusvälineille antavat:
- suunnittelija Kari Tuominen, puhelin 020 451 3009, kari.tuominen@itella.com 
- Viestinnän yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Mika Heijari, puhelin 020 451 3045, mika.heijari@posti.fi