Suomen Posti uudistaa lajittelu- ja jakeluprosessia mittavilla investoinneilla

22.05.2007

Suomen Posti Oyj (1.6. alkaen Itella Oyj) investoi lähivuosina noin 150 miljoonaa euroa postinkäsittelyyn. Tavoitteena on tehostaa ja parantaa postinkulun prosessia ja näin varmistaa myös jatkossa kohtuuhintaiset postin jakelupalvelut kansalaisille ja yrityksille koko maassa. Kyse on Suomen Postin suurimmasta investoinnista vuosikymmeniin.

Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan elinkaarensa loppupuolella olevat kirjelajittelukoneet. Suomen Posti on sopinut uusien kirjelajittelukoneiden ja niihin liittyvien järjestelmien hankinnasta ranskalaisen Solysticin kanssa. Uudet kirjelajittelukoneet sijoitetaan pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Kuopioon ja Ouluun. Asennukset aloitetaan vuonna 2008, ja kokonaisuudessaan uusi järjestelmä on käytössä vuoden 2010 aikana.

Uusien lajittelukoneiden ja tietotekniikan lisäksi investoinnit käsittävät kiinteistöhankkeita. Ouluun rakennetaan uusi postikeskus, Tampereella ja Kuopiossa laajennetaan nykyisiä postikeskuksia ja pääkaupunkiseudulla tehdään perusparannuksia.

Investointiohjelman seuraavassa vaiheessa ensi syksynä päätetään paketti- ja lehtilajittelujärjestelmiä koskevista uudistuksista.

Uudistuksella korvataan jo vanhentuneeksi käyvät erilliset kirjelajittelujärjestelmät yhdeksi integroiduksi lajitteluverkostoksi. Uuden sukupolven teknologia mahdollistaa sekä tehokkaamman toiminnan että uudenlaisten palvelujen tarjoamisen.

Kirjeiden koneellista lajittelua tehdään nykyisin myös Turussa, Lappeenrannassa ja Seinäjoella. Nyt päätetyt investoinnit eivät koske näitä postikeskuksia, ja niissä toiminta jatkuu ennallaan. Niiden roolia tarkastellaan lähivuosina markkinoiden kehityksen ja volyymien muutosten perusteella.

- Investoinneilla haluamme varmistaa kilpailukykymme ja asemamme alan merkittävimpänä toimijana Suomessa myös tulevaisuudessa viestinnän sähköistyessä ja kilpailun kiristyessä. Uskomme siis vahvasti fyysisen jakelun tulevaisuuteen osana monikanavaisia tavoittamisen ratkaisuja, Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän johtaja Kari Kivikoski toteaa.

Tällä hetkellä Suomen Posti jakaa jokaisena arkipäivänä noin 12 miljoonaa lähetystä 2,4 miljoonaan kotitalouteen ja 240 000 yritykseen. Kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelusta vastaa Suomen Posti Oyj:ssä Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmä.

Lisätietoja:

johtaja Kari Kivikoski, Itella Viestinvälitys, puh. 020 451 4647

viestintäpäällikkö Mika Heijari, puh. 020 451 3045