Suomen Posti tarjoaa nyt yrityksille palvelut Itella-nimellä

16.01.2007

Suomen Posti -konsernin markkinointinimien käyttö on uudistunut. Yritysasiakkaille tarjotaan kaikki palvelut Itella-nimellä yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa. Posti säilyy kuluttajille tarjottavien palvelujen markkinointinimenä Suomessa.

Uudistuksen lähtökohtana on eri asiakasryhmien erilaiset tarpeet. Lisäksi konsernin palvelutarjonta on laajentunut perinteisen postitoiminnan ulkopuolelle ja liiketoiminta kansainvälistynyt. Ensimmäinen askel uudistuksessa otettiin tammikuussa 2005, kun konsernin informaatiologistiikan palveluja ryhdyttiin markkinoimaan Itella-nimellä Pohjois-Euroopassa.

Kuluttaja- ja yritysasiakkaiden odotukset Suomen Postin toiminnalle ovat hyvin erilaiset. Tarjoamalla näille asiakasryhmille palveluja eri markkinointinimillä selkeytetään asiakasviestintää ja näin helpotetaan asiointia. Jatkossa tuotteiden ja palvelujen kehitys voidaan tehdä entistä asiakaslähtöisemmin huomioiden kuluttajien ja yritysasiakkaiden erilaiset tarpeet.

Suomen Postin perustehtävänä on tarjota postipalveluja kaikille suomalaisille maan kattavassa jakelu- ja myymäläverkossa. Suomalainen kuluttaja kohtaa jatkossakin tutun ja luotettavan Postin: sen tunnuksen ja postinkeltaisen ilmeen posteissa, postinjakelussa ja internetsivuilla.

Konserni palvelee myös yritysasiakkaita tarjoten monipuolisia postipalveluja sekä informaatio- ja palvelulogistiikan ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa verkkokaupan, palveluvarastoinnin, suoramarkkinoinnin ja sähköisen laskutuksen ratkaisut. Yrityksille tarjottavien palveluiden markkinoinnissa otetaan käyttöön Itella-nimi kaikissa konserniyhtiöissä yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa. Näin yritysasiakkaat kohtaavat tuotteemme ja palvelumme kaikkialla saman nimen alla.

Koko konsernin liikevaihdosta 95 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä. Perinteisten postipalvelujen osuus konsernin liikevaihdosta on nyt noin puolet ja postipalvelulain säätelemien palvelujen osuus vastaavasti vain noin neljännes. Suomen ulkopuolelta liikevaihdosta tulee lähes neljännes.

- Tämä brandiuudistus on merkittävä strateginen askel, joka tuo hyötyjä sekä yritysasiakkaille että kuluttajille. Itella-brandiuudistus luo myös hyvän pohjan kasvulle niin Pohjois-Euroopassa kuin Venäjällä, toteaa johtaja Tarja Pääkkönen Suomen Postista.

 

Tytäryhtiöiden nimet uudistuvat Itella-brandin mukaisesti

1.1.2007 uudistettiin myös tytäryhtiörakennetta. Informaatiologistiikan tytäryhtiöt Itella Suomi Oy ja Elma Oyj Electronic Trading yhdistyivät muodostaen Itella Information Logistics Oy:n. Logistiikan tytäryhtiöt Logia Oy, Logia Moda Oy ja North Euroway Oy muodostavat puolestaan yhden yhtiön, Itella Logistics Oy:n.

Tämän vuoden aikana yhdenmukaistetaan myös ulkomailla toimivien tytäryhtiöiden nimet. Informaatiologistiikan tytäryhtiöt muuttuva Itella Information Logistics -nimisiksi ja Logistiikan tytäryhtiöt Itella Logistics -nimisiksi.

 

Itellan ilme alkaa näkyä

Itella-markkinointinimi alkaa vuoden alusta lähtien vähitellen näkyä yhä enemmän yritysasiakkaille suunnatussa toiminnassa ja markkinoinnissa. Itella-tunnus säilyy ennallaan. Tunnus saa rinnalle ilmeen, joka kuvastaa tavoittamista, tehokkuutta ja älykkäitä ratkaisuja. Uusi ilme alkaa näkyä muun muassa katukuvassa, kun vuoden 2007 aikana suuri osa konsernin käyttämistä autoista tulee uuden ilmeen mukaisia.

Myös konsernin internet-sivut uudistuvat 20.1. Jatkossa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä Suomen Posti -konsernille on omat erilliset sivustonsa.

 

Lisätietoja:

johtaja Tarja Pääkkönen, Myynti ja Markkinointi, puh. 020 451 5605
viestintäjohtaja Päivi Alakuijala, puh. 020 451 5674

Postin ja Itellan tunnukset löytyvät: täältä

 

Suomen Posti -konserni

Suomen Posti -konserni on älykkään logistiikan palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja tieto- ja materiaalivirtojen hallintaan. Konserni toimii yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa. Liikevaihto vuonna 2005 oli 1348 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin 24 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja suomalaisia kuluttajia Posti-nimellä. Toiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintaryhmään: Viestinvälitys, Informaatiologistiikka ja Logistiikka. Lisätietoja konsernista osoitteessa www.posti.fi