Suomen Posti muuttaa nimensä Itellaksi

26.03.2007

Suomen Posti Oyj:n nimi muuttuu Itella Oyj:ksi 1.6.2007 alkaen. Samalla koko konserni muuttuu Itella-konserniksi.

Muutos ei edellytä asiakkailtamme minkäänlaisia toimenpiteitä. Palvelujen käyttöön tai nykyisiin sopimuksiin ei tule muutoksia.

Nimimuutoksen taustalla on Suomen Postin muuttuminen viime vuosien aikana pelkästään postitoimintaa harjoittavasta yrityksestä monipuoliseksi tieto- ja materiaalivirtojen hallinnan palveluja tarjoavaksi yritykseksi.

Muutosta edellyttää myös Suomen Posti -konsernin kansainvälistyminen. Konserni toimii nyt Suomen lisäksi kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa, ja liikevaihdosta 23 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Yritysasiakkaat tuovat liikevaihdosta 95 prosenttia.

Vuoden alusta lähtien Suomen Posti on käyttänyt Itella-brandiä yrityksille ja yhteisöille tarjoamissa palveluissa kaikissa maissa. Emoyhtiön ja koko konsernin muuttuminen Itella-nimiseksi tukee myös tapahtunutta brandiuudistusta.

Tytäryritysten nimiä yhdenmukaistetaan niin ikään vuoden 2007 aikana kaikissa yhdeksässä maassa. Logistiikan liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ottavat pääosin käyttöön Itella Logistics -nimen ja informaatiologistiikan tyttäret Itella Information Logistics -nimen.

Postin kuluttaja-asiakkaille muutos ei näy, sillä suomalaisia kuluttajia palvellaan myös jatkossa tutulla Posti-brandilla.

Tutustu yrityksille suunnattuihin ratkaisuihin ja Suomen Posti –konserniin.