Postinkulku viivästyy  Päijät-Hämeessä

19.04.2007

Lahden postikeskuksessa Holmassa postinkäsittely on viivästynyt torstain aikana. Tämän vuoksi kirjeiden, aikakauslehtien ja pakettien kulku viivästyy pääsääntöisesti yhdellä työpäivällä Päijät-Hämeessä, koska lajiteltavat lähetykset tulevat jakeluun myöhässä. Syynä viivästymiseen on se, että osa postikeskuksen työntekijöistä poistui työpaikaltaan kesken yövuoron.

Toimintaa Lahden postikeskuksessa Holmassa järjestellään uudelleen

Lahden postikeskuksessa tehtävää postilähetysten lajittelutyötä järjestellään uudelleen kevään ja kesän aikana. Logistiikkatuotteiden lajittelua jatketaan edelleen Lahden postikeskuksessa Holmassa. Myös muun muassa postinjakelun lähtöpiste pysyy jatkossakin postikeskuksen tiloissa.

Sen sijaan Holmassa käsin suoritettu kirjelähetysten lajittelu siirretään valtaosin kevään ja kesän kuluessa Helsingin postikeskukseen, jossa kirjeet voidaan lajitella koneellisesti.

Suomen Posti aloittaa 82 henkilöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Lahden postikeskuksessa toukokuun alussa. Alustavan arvion mukaan enintään 20 vakituisen henkilön nykyinen työ tulisi loppumaan. Tavoitteena on tarjota kaikille yt:n piirissä oleville vakituisille työntekijöille työtä konsernin muissa yksiköissä.

Lajittelukeskustoimintojen uudelleenjärjestelyiden syynä ovat kirjeliikenteessä tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset Helsingin postikeskuksen konekapasiteetin käyttöön. Kohoavien tuotantokustannusten, viestinnän sähköistymisen ja palveluihin kohdistuvien hintapaineiden takia Suomen Posti järjestää toimintojaan uudelleen.

Suomen Posti -konsernin haasteet henkilöstön osalta ovat kaksijakoiset. Toisaalta joissakin yksiköissä työpaikkoja siirretään toisiin yksiköihin tai jopa vähennetään, toisaalta tehdään kovasti töitä työntekijöiden saamiseksi esimerkiksi jakeluun. Suomen Posti -konsernissa työskentelee kaikkiaan vajaat 25 000 työntekijää. Lahden alueella työskentelee vajaat 500 työntekijää, joista runsaat 300 tekee työtä postinlajittelussa ja -jakelussa.  

Lisäksi postilla on työntekijöitä logistiikkapalveluissa ja posteissa.

Lisätietoja:
aluepäällikkö Niko Keinänen, Etelä-Hämeen tuotantoalue, puhelin 020 45 22644
aluejohtaja Eikka Urpilainen, Tuotanto Sisä-Suomi, puhelin 020 45 24128