Kulmatalojen osoitteisiin muutoksia Kuopiossa

18.05.2007

Suomen Posti, Kuopion tekninen virasto, maistraatti, poliisi, hätäkeskus ja pelastuslaitos ovat yhdessä kartoittaneet katujen kulmissa sijaitsevien kiinteistöjen osoiteongelmia Kuopiossa. Saman talon ja porraskäytävän asukkailla on käytössä useita eri osoitteita.

Täsmälleen oikean ja yhdenmukaisen osoitteen käyttö korostuu erityisesti pelastustilanteissa. Oikea osoite sujuvoittaa myös postin lajittelua ja jakelua.

Suomen Postin ja eri viranomaisten yhteistyö pohjautuu Kuntaliiton vuonna 2006 julkaisemiin ohjeisiin kunnan osoitejärjestelmästä.

Kuopiossa kohteena on alustavasti noin 50 kerrostaloa, osoitteenmuutokset aloitetaan Kuopion keskustasta. Viime vuonna kulmatalojen osoitteita muutettiin Joensuusssa. Ensi vuonna aloitetaan neuvottelut eri viranomaisten kanssa Lappeenrannan ja Imatran osalta. Tänä vuonna vireillä ei ole laajempaa osoitteenmuutoskampanjaa ja jatkossakin selvitykset ja muutokset tehdään Suomen Postin ja paikallisten viranomaisten harkintaan perustuen.

Lisätietoja:
Martti Tiainen, puh. +358 40 525 7755
kehityspäällikkö, Tuotantopalvelut / Jakelu