Itella vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 % vuoteen 2012

15.06.2007

Suomen, Saksan, Hollannin, Ranskan, Tanskan, Sveitsin, Belgian, Norjan ja Maltan kansalliset postiyritykset sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjään 10 % seuraavan viiden vuoden aikana. Postiyritysten ympäristöhaitoista 70 % liittyy kasvihuonekaasuihin eli hiilidioksidipäästöihin. Niistä puolet on peräisin maakuljetuksista. Päästörajoitushanketta koordinoi postiyritysten yhteistyöjärjestö PostEurop.

Suomen suurimpana kuljetusyrityksenä Itellalla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen logistiikan kehittäjänä. Itellan ympäristöstrategian keskeinen tavoite on vähentää ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheutuvat fossiilisten liikennepolttoaineiden käytöstä. Polttoainekulutusta alennetaan tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelemisellä sekä ekologisen ajotavan koulutuksella. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluja on tehty sähköllä, maakaasulla ja biodieselillä. Myös kiinteistöjen energiankulutusta, kierrätystä ja jätehuoltoa tehostetaan. Uusia ympäristöystävällisiä palveluita kehitetään mm. sähköisen viestinnän alueella.

Itella on saanut hyviä kokemuksia biodieselin käytöstä testiajoneuvoissa. Käyttökokeilu aloitettiin tammikuussa 2007 ensimmäisenä suomalaisena kuljetusyrityksenä. Biodieselin osuutta polttoaineessa on nostettu alkuvuoden 10 prosentista nykyiseen 80 prosenttiin, ja juhannuksena siirrytään sataprosenttiseen biodieseliin. Biodieselin tuotanto ja käyttö aiheuttaa tutkimusten mukaan jopa 40 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin tavanomainen diesel.

Itellalla on Suomessa käytössä yli 5 500 ajoneuvoa, joilla ajetaan noin 100 miljoonaa kilometriä vuodessa. Vuonna 2006 Itellan hiilidioksidipäästöt olivat Suomen osalta 98 000 tonnia eli noin 0,2 % koko maan hiilidioksidipäästöistä. Päästöt syntyvät fossiilisten liikennepolttoaineiden käytöstä sekä kiinteistöjen tarvitseman sähkön ja lämmön tuotannosta. Yhden kirjeen toimittaminen lähettäjältä vastaanottajalle tuottaa keskimäärin 36 grammaa hiilidioksidia. Tavallinen henkilöauto tuottaa saman verran päästöjä 200 metrin matkalla.

Lisätiedot:
Itellan ympäristöasioiden kehityspäällikkö Hanna Kaustia puh. 040 765 7772, hanna.kaustia@itella.com
Euroopan postien päästörajoitus www.posteurop.org/environment