Kuva -
Kuva -

Johto

Johtoryhmä (Leadership Team)

Turkka Kuusisto

Toimitusjohtaja 6.2.2020 alkaen
s. 1979, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Työkokemus

 • Posti Group Oyj, (6.2.2020–),  toimitusjohtaja
 • Posti Group Oyj, (1.10.2019–6.2.2020), väliaikainen toimitusjohtaja
 • Posti Group Oyj (2019–), johtaja, Paketti ja verkkokauppa
 • Posti Group Oyj (2016–2018), johtaja, Postipalvelut
 • Lindorff Group AB (2015–2016), Euroopan palveluliiketoiminnan johtaja
 • Lindorff Group AB (2008–2015), useita johtotehtäviä, mm. Lindorff Suomen toimitusjohtajana sekä Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta vastaavana johtajana
 • Kronstöm Oy Ma-Kron (2004–2008), toimitusjohtaja
 • Accenture (2003–2004), johdon konsultti
 • Bonito Oy (2003), johdon konsultti

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  Hallituksen puheenjohtaja: Idego Consulting Oy

Turkka Kuusisto

Yrjö Eskola

Johtaja, Postipalvelut
s. 1972, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2019–), johtaja, Postipalvelut
 • Posti Group Oyj (2015–2018), johtaja, Tuotanto
 • Itella Oyj (2014–2015) johtaja, Logistiikan kehitys (Itella Logistiikka)
 • Itella Oyj (2013–2014) johtaja, strategiset kehityshankkeet
 • Nokia Oyj (2008–2012), toimitusjohtaja, Nokia Komárom Ltd., Unkari
 • Nokia Oyj (2007–2008), johtaja, toimitusten hallinta
 • Nokia Oyj (1997–2007) useita logistiikan ja hankinnan johtotehtäviä

Yrjö Eskolin

Tom Jansson

Talous- ja rahoitusjohtaja 
s. 1968, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2019– ), talous- ja rahoitusjohtaja
 • Posti Group Oyj (9/2018–12/2018), talous- ja rahoitusjohtaja (va)
 • OpusCapita (2018–2018), talousjohtaja
 • Comptel Oyj (2013–2017), talous- ja rahoitusjohtaja
 • Tellabs (1994–2013), useita johtotehtäviä, mm. talousjohtajana (International) 2012-2013, talousjohtajana (EMEA & APAC) 2011-2012, talousjohtajana (EMEA & LAC) 2004-2010 

Jussi Kuutsa

Johtaja, Itella Venäjä
s. 1964, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2017
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus:

 • Posti Group Oyj (2017–), johtaja, Itella Venäjä
 • SRV Yhtiöt Oyj (2010–2016), Venäjän maajohtaja
 • Stockmann-konserni (2000–2010), ulkomaantoimintojen johtotehtäviä

Jussi Kuutsa

Petteri Naulapää

Johtaja, ICT ja digitalisaatio
s. 1968, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2018–), ICT- ja digitalisaatiojohtaja
 • Stockmann Oyj,  (2015-2018), CIO
 • Vaisala Oyj, (2010-2015), CIO
 • Digia Oyj, (2006-2010), Director, Dynamics AX solutions

Hanna Reijonen

Johtaja, Henkilöstö
s. 1973, Kauppatieteiden maisteri

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2018–), henkilöstöjohtaja
 • Tieto Oyj, Teolliset palvelut ja Kuluttajapalvelut toimialaryhmä & Suomi (2016-2018), henkilöstöjohtaja
 • Tieto Oyj, Teollisuus, kauppa ja logistiikka toimialaryhmä & Suomi (2012-2016), henkilöstöjohtaja
 • LM Ericsson (2010-2012), henkilöstöjohtaja
 • Accenture (1997-2010), henkilöstöhallinnon johtotehtävissä

 

 

Hanna Reijonen

Kaarina Ståhlberg

Johtaja, Lakiasiat
s. 1966, OTK, LL.M. (Columbia University, NY)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016

Työkokemus

 • Posti Group Oyj (2016–), lakiasiainjohtaja, (2017-) lakiasiat ja yritysjärjestelyt
 • Itsenäinen ammatinharjoittaja (2014–2016)
 • Fortum Oyj (2013–2014), lakiasiainjohtaja
 • Asianajotoimisto White & Case (2012–2013), lakimies
 • Nokia Oyj (2005–2012), Vice President, Assistant General Counsel
 • Nokia Oyj (2004–2005), Vice President, Mobile Phones Legal
 • Nokia Oyj (1999–2003), eri lakimies- ja esimiestehtäviä
 • Asianajaja (Dittmar & Indrenius 1993–1998, Heikki Haapaniemi 1992–1993)
 •  

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj

Kaarina Ståhlberg

 

Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot, mukaan lukien toimitusjohtajan palkitseminen.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Postin Group Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Turkka Kuusiston, 40, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 37 500 euroa kuukaudessa, joka sisältää konsernin käytännön mukaiset luontoisedut (kuten auto-, ateria- ja matkapuhelinetu). Lisäksi hän on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita.

Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta.
Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä. Hänen eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät täysin TyEL:n mukaisesti. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan ilman syytä.

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit.

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.