Kuva -
Kuva -

Toimintaympäristö

Digitalisoitumisesta johtuva jakeluvolyymien lasku jatkuu ja kilpailu kiristyy. Yhtiömme tulevaisuuden kehitys ja tuloksentekokyky riippuvat paljolti uuden postilain ja yleispalveluvelvoitteen sisällöstä. Yleispalvelulla tulee olla normaali liiketoiminnan vaatima katetaso samalla, kun yleispalvelun tulee elää ajassa asiakastarpeiden muuttuessa.

Verkkokaupan voimakas kasvu jatkuu ja siksi myös verkkokauppaan liittyvien logistiikkapalvelujen kasvu jatkuu vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Kilpailu on erittäin kovaa, ja alueella rakentuu lähivuosina uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Vahva markkina-asema Suomessa ja Venäjällä tarjoavat meille erinomaiset lähtökohdat päästä mukaan maailmanlaajuisesti vahvoihin verkostoihin.

Kilpailutilanteesta huolimatta meillä on runsaasti mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun myös muilla logistiikan alueilla. Lämpötilasäädellyt kuljetukset, päivittäistavaralogistiikka, ikääntyvän väestön ja muut kotipalvelut, suuren mittakaavan varastoulkoistukset sekä asiakkaiden logistiikkaketjujen kokonaisohjaus ovat esimerkkejä näistä mahdollisuuksista.

Vaikka Venäjä on tänä päivänä haaste, se on myös pitkän aikavälin mahdollisuus. Erityisen kiinnostava alue on verkkokauppa Kiinasta ja muista Aasian maista Venäjälle, mihin liittyviin logistiikkamarkkinoiden kasvumahdollisuuksiin Suomi maana ja Posti yrityksenä asemoituvat erinomaisesti. Meillä on jo nyt mielenkiintoisia hankkeita suurten aasialaisten verkkokauppayritysten kanssa.

Kaikki muutokset vaativat lähivuosina mittavia investointeja automaatioon, ylläpitoon, perusuudistuksiin ja uusiin liiketoimintoihin sekä nykyisten liiketoimintojen laajennuksiin ja yritysostoihin.

Koneoppiminen tarjoaa mahdollisuuden käyttää omistajatietoja, joiden avulla saavutetaan pitkäaikaista kilpailuetua. Blockchain-teknologian avulla pystytään luomaan ja tallettamaan monenlaisia sisältöjä. Maksupalveludirektiivi 2:n myötä puolestaan voidaan kehittää uusia maksujärjestelmiä, joiden avulla maksuehdoista voi tulla uusi kilpailuetu.

Koronaviruksen (COVID-19) vaikutus Postin liiketoimintaan

Poikkeustilanteisiin varautuminen on Postissa normaali toimintatapa, ja tällä hetkellä valmiutta on nostettu koronaviruspandemian vuoksi. Posti toimii Suomen viranomaisten (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Sosiaali- ja terveysministeriö) ohjeistuksen mukaisesti ja suojaa henkilöstönsä sekä asiakkaittensa terveyttä eri maissa näiden ohjeiden mukaisesti.

Postilla on liiketoimintansa luonteen vuoksi tärkeä rooli Suomen huoltovarmuuden ylläpitäjänä. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunnan välttämättömät perustoiminnot turvataan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Postilla on lisäksi kansallisiin poikkeustilanteisiin liittyviä lakimääräisiä velvoitteita. Postin tulee postilain mukaan varautua poikkeusoloihin ja normaaliolojen häiriötilanteisiin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi postinjakelun pitää toimia kriisin keskelläkin.

Tällä hetkellä koronaviruksen suurin vaikutus Postin toimintaan on ollut seuraavanlainen: Pakettien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi Postissa on lisätty henkilöstön ja kuljetusten määrää sekä otettu käyttöön uusia pakettien käsittelytiloja, jotta palvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman normaalisti. Postin yksittäisiä palvelupisteitä ja kirjelaatikoita on jouduttu sulkemaan, koska niiden sijaintikiinteistöt ovat kiinni koronaviruksen takia.

Rajojen sulkemisesta huolimatta tavarat liikkuvat myös maailmalle ja maailmalta Suomeen, mutta lähetykset kulkevat osittain poikkeusreittejä pitkin ja siksi niiden kulussa voi esiintyä viivettä.

Posti on varautunut poikkeusoloihin hyvin omalla varautumissuunnitelmallaan. Postin moniammatillinen poikkeustilanneryhmä seuraa koronavirustilannetta päivittäin. Poikkeustilanneryhmän tehtävänä on varmistaa Postin operatiivinen toiminta ja asiakkaiden palveleminen sekä viestiä tilanteesta aktiivisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.