Posti yrityksenä
Palvelut
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2017 näkymät

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.

Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan kasvavan vuodesta 2016. Konsernin liiketuloksen ennen erityiseriä ennakoidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla. Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy edelleen merkittäviä erityiseriä.

Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ennakoidaan kasvavan vuoden 2016 tasolta.