Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Posti sijoituskohteena

Posti laski liikkeelle 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan marraskuussa 2011 ja se listattiin Nasdaq Helsinkiin tammikuussa 2012. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana Posti on velvollinen toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja Nasdaq Helsingin sääntöihin ja määräyksiin.

Postin keskeisiä menestystekijöitä ovat:

Osaava henkilöstö - Postin onnistuneen ja tuloksellisen toiminnan lähtökohtana on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Vahva ydintoiminta - Posti tarjoaa logistiikka-, posti- ja verkkokaupan palveluja sekä erilaisia taloushallinnon palveluja.

Kasvu uusista palveluista - Posti hakee uutta kasvua muun muassa elintarvikelogistiikasta ja kotipalveluista.

Co2-vapaa kuljetus - Posti tarjoaa hiilineutraalin postinjakelun ilman lisämaksua.

 

Lue lisää Postin strategiasta