Posti yrityksenä
Palvelut
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtaja Heikki Malisen palkka on 41 000 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkka sisältää kuukausipalkan etuineen ja lomarahat. Toimitusjohtaja on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen sekä yrityksen politiikan mukaisiin luontaisetuihin (auto- ja matkapuhelinetu). Toimitusjohtajan eläkeikä on TyEL:in mukainen ja toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen tason ylittävää eläkejärjestelyä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yritys irtisanoo hänet.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemista päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, vuonna 2016 maksetut palkat, tulospalkkiot sekä pitkän aikavälin kannustimet. Kokonaispalkka sisältää luontaisedut sekä lomarahan.

 

Kokonaispalkka

Lyhyen aikavälin kannustimet

Pitkän aikavälin kannustimet

Yhteensä

Toimitusjohtaja

519 000

150 000

0

669 000

Muu johtoryhmä

1 728 000

524 000

0

2 252 000

Yhteensä

2 247 000

674 000

0

2 921 000

Vuoden 2012 jälkeen nimitetyillä johtoryhmäjäsenillä ei ole lisäeläkettä. Ennen vuotta 2012 nimitetyt johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteiseen ryhmäeläkevakuutusjärjestelmään.