Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtaja Heikki Malisen palkka on 41 000 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkka sisältää kuukausipalkan etuineen ja lomarahat. Toimitusjohtaja on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen sekä yrityksen politiikan mukaisiin luontaisetuihin (auto- ja matkapuhelinetu). Toimitusjohtajan eläkeikä on TyEL:in mukainen ja toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen tason ylittävää eläkejärjestelyä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yritys irtisanoo hänet.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemista päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, vuonna 2016 maksetut palkat, tulospalkkiot sekä pitkän aikavälin kannustimet. Kokonaispalkka sisältää luontaisedut sekä lomarahan.

  Kokonaispalkka Lyhyen aikavälin kannustimet Pitkän aikavälin kannustimet Yhteensä
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Toimitusjohtaja 519 000 501 000 150 000 78 000 0 0 669 000 579 000
Muu johtoryhmä 1 728 000 1 596 000 524 000 194 000 0 323 000 2 252 000 2 113 000
Yhteensä 2 247 000 2 097 000 674 000 272 000 0 323 000 2 921 000 2 692 000

 

Vuoden 2012 jälkeen nimitetyillä johtoryhmäjäsenillä ei ole lisäeläkettä. Ennen vuotta 2012 nimitetyt johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteiseen ryhmäeläkevakuutusjärjestelmään.