Posti yrityksenä
Palvelut
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -
Kuva -

Hallintomalli

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintaryhmään. Posti Group Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajan. Posti Group -konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Postin organisaatiokaavio 2017

Katso myös

Konserniyritykset