Bli Postutdelare

main_image

Vi söker kundserviceorienterade postutdelare till olika delar av Finland. Du är den synligaste delen av Posti, eftersom våra utdelare dagligen betjänar nästan alla hushåll och företag i Finland. Detta serviceyrke förenar aktivitet och motion med förtroliga och vänliga relationer till kunderna.

Postutdelarens arbete innefattar sortering och utdelning av post. Arbetstiderna varierar efter dag, arbetsställe och arbetsuppgift. Arbetsdagarna är måndag och onsdag–fredag varje vecka. Tisdagar och veckoslut är lediga. Veckoarbetstiden är högst 30 timmar. Du kan också enbart arbeta med utdelning. Arbetstiden infaller då under eftermiddagar och veckoarbetstiden är omkring 16–20 timmar.

Vi önskar att du förbinder dig att arbeta minst 2–4 skiften i veckan eller alternativt fungera som en postutdelare som kan kallas in vid behov.

Ditt arbetsredskap är bil, utdelningsvagn eller nyheten elskoter. Timlönen är 11,66 € i huvudstadsregionen och 11,34€ i övriga Finland.

Vi förutsätter:

Vi erbjuder:


Fyll i dina uppgifter på den här sidan, så kontaktar vi dig. Du kan också fylla i ansökan på adressen www.posti.com/tyopaikat. Arbetet inleds så fort som möjligt, så lämna in din ansökan utan dröjsmål.

Har du arbetstillstånd i Finland?