Postin Suomessa käyttämä sähkö on on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Uusiutuvien energialähteiden käyttö varmennetaan sähkön alkuperätakuiden avulla.

Suuret kohteet, kuten varastot, terminaalit ja postikeskukset, käyttävät noin 80 prosenttia kaikesta hankkimastamme vihreästä sähköstä. Kaikille Suomen logistiikan toiminnoille on myönnetty ISO 9001 laatu- ja ISO 14001- ympäristösertifikaatit.

Olemme keskittäneet jätehuoltopalvelut yhdelle toimijalle Suomessa, mikä takaa meille energia- ja kustannustehokkuuden. Jätehuollon tavoitteena on minimoida kaatopaikkajätteen määrä ja lisätä hyötykäyttöjätteen määrää. Vuonna 2016 hyötykäyttöaste oli 99 % (vuonna 2015: 98 %).


Kuormalavat korjaukseen ja kiertoon

Kierrätysasteen nostamiseksi ja jätemäärän vähentämiseksi keräämme varastoistamme, postikeskuksistamme ja terminaaleistamme ylimääräiset sekä käytöstä poistettavat kuormalavat. Kuormalavat toimitetaan eteenpäin Lassila & Tikanojalle, jossa ne lajitellaan. Korjauskelpoiset lavat kunnostetaan ja toimitetaan uudelleenkäyttöön asiakkaille. Korjauskelvottomat lavat kierrätetään murskeena kierrätyspolttoaineeksi energiakäyttöön.

Posti saa hyvityksen lavoista ja samalla puujätteen määrä vähenee.Energiatehokkuutta Vantaan logistiikkakeskuksessa

Suomen suurimmassa pakettilajittelukeskuksessa lajitellaan pääosa Suomen pakettiliikenteestä, noin 90 000 pakettia päivässä. Energiankulutusta on onnistuttu vähentämään pudottamalla lämpötilaa yhdellä asteella, ottamalla poistoilma talteen ja ajastamalla valaistusta.Pääkonttorille Green Office -merkki

Vuonna 2014 Postin pääkonttorille Helsingin Pohjois-Pasilassa myönnettiin WWF:n Green Office -merkki. Se on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Myös OpusCapitan pääkonttorilla Espoon Keilarannassa on Green Office -merkki.Vähemmän jätettä

Pyrimme aktiivisesti vähentämään jätettä, tehostamaan lajittelua ja edelleen nostamaan kierrätysastetta. Kierrätettävän jätteen osuus on jo yli 90 prosenttia kokonaisjätemäärästä.

Tehokas lajittelu pitää myös työympäristön siistinä ja turvallisena.Ota yhteyttä