Liikenne- ja viestintäministeriö on 7.11.2016 pyytänyt Posti Oy:ltä (jäljempänä "Posti") lausuntoa postilain uudistamista koskevasta luonnoksesta. Posti viittaa aikaisempiin lausuntoihinsa ja esittää lisäksi näkemyksenään seuraavaa.

Postin keskeiset viestit:

 • Postin mielestä on myönteistä, että postilain velvoitteita kevennetään asiakkaiden tarpeiden muuttuessa ja jaettavan postin määrän vähentyessä voimakkaasti digitalisaation vuoksi. Postilakia pitää uudistaa tulevaisuutta varten niin, että voidaan turvata postin yleispalvelut ja lehtien jakelu suomalaisille kustannustehokkaasti koko maassa ilman julkista tukea myös jatkossa. Markkinoiden nopea kehitys edellyttää joustavia ratkaisuja sekä ennakoitavuutta viranomaispäätöksiin.
 • Yleispalvelukirjeiden jakelun pakollinen kilpailutus esitetyssä muodossa uhkaa nostaa asiakkaiden jakelukustannuksia ja aiheuttaa ison hallinnollisen taakan. Kilpailutus voi myös johtaa Postin henkilöstön irtisanomisiin. Jakelun kilpailutus on tarkoituksenmukaista vain, jos se luo uusia paikallisia jakeluratkaisuja ja siten alentaa jakelukustannuksia.
 • Yleispalvelukirjeiden jakeluvelvollisuuksien alueellinen eriyttäminen sanomalehtien varhaisjakelualueiden mukaisesti aiheuttaa Postille merkittävän lisäkustannuksen, jos aluemäärittely tehdään noudattamatta postinumeroaluejakoa.  
   
 • Postin kykyä ylläpitää yleispalvelua ilman julkista tukea edesauttaa, että yleispalvelulle sallitaan kohtuullinen kate. Ehdotettu 10 %:n kate on kohtuullinen koko yleispalveluvelvollisuudelle laskettuna ja alan sääntelyssä tavanomainen. Muutoksen myötä hinnoittelusääntely vastaa muiden EU-maiden käytäntöä. 
   
 • Postimarkkinoiden kilpailun edistämisen ei pidä tapahtua Postin kustannuksella. Osoiterekisterin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset eivät saa jäädä yksinomaan Postin asiakkaiden kannettaviksi muiden markkinatoimijoiden eduksi. 
   
 • Kerrostalojen lokerikkojakelu pitää mahdollistaa eurooppalaiseen tapaan. Lokerikkojakelun tulee olla selkeä pääsääntö. Lokerikkojen käyttöönotto voisi tapahtua siirtymäajan kuluessa. 
   
 • Postilain uudistuksen tavoitteena on purkaa normeja. Postin velvoitteita keventäminen on muutos oikeaan suuntaan, mutta uudistus jää valitettavasti puolitiehen. Lakiluonnos tuo uusia velvoitteita yleispalvelun tarjoajalle, kuten pakkokilpailutus ja velvoite sähköisen tietojärjestelmän ylläpitämisestä. Näiden lisävelvoitteiden aiheuttama lisäkustannus asiakkaille on merkittävä. 
   
 • Postilain uudistuksen onnistumista on arvioitava sen perusteella, kyetäänkö sen avulla turvaamaan yleispalvelu ja hillitsemään asiakkaiden jakelukustannusten nousua.

Postin lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

 

 


Ota yhteyttä