Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 1.8.2016 Postilta lausuntoa postilain uudistamista koskevasta arviomuistiosta. Posti esittää näkemyksenään seuraavaa:

• Postin mielestä postilain uudistuksen päätavoitteena tulee olla kansalaisten yleispalvelun turvaaminen digitalisoituvassa maailmassa. Muutokset ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän voimakkaan lisääntymisen sekä asiakkaiden tarpeiden muutosten vuoksi.

• Posti kannattaa arviomuistion vaihtoehtoa, jonka mukaan yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelusta ja keräilystä luovutaan ja mahdollistetaan tarvittaessa siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn.

• Yleispalveluun kuuluvien kirjeiden kulkunopeutta tulee keventää nykyisestä.

• Sanomalehtien jakelu ei kuulu yleispalveluun ja se voidaan hoitaa jatkossakin kaupalliselta pohjalta. Lehtien jakeluongelmaa ei voi ratkaista postilain kautta. Jos valtio katsoo tarpeelliseksi tukea sanomalehtien jakelua ja lehdistön taloudellista tilannetta, tähän on olemassa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

• Yleispalvelun rahoitusta koskevaa sääntelyä on tarve uudistaa tavalla, joka mahdollistaa kohtuullisen katteen yleispalvelutuotteille.

• Toimipisteverkoston sääntelyä tulee keventää, jotta se mahdollistaa toimipisteiden sijoittamisen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

• Postimarkkinoiden kilpailun edistämisen ei pidä tapahtua Postin kustannuksella. Osoiterekisterin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset eivät saa jäädä yksinomaan Postin kannettaviksi muiden markkinatoimijoiden eduksi.

• Kerrostalojen lokerikkojakelu pitää mahdollistaa eurooppalaiseen tapaan. Lokerikkojakelun tulee olla pääsääntö ja halutessaan jakeluyhtiöt voisivat edelleen jakaa suoraan postiluukkuihin.

Postin lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

 


Ota yhteyttä