Posti Group Oyj:n taloudelliset tavoitteet

  • Oikaistu liiketulosprosentti on yli 5 %
  • Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %
  • Nettovelkaantumisaste on enintään 35 %
  • Vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta.

Ota yhteyttä