Konsernin rakenteessa ja yhtiönimissä tapahtui 1.1.2015 alkaen seuraavat muutokset:

 • Itella Oyj:n nimi muuttui Posti Group Oyj:ksi (ruotsi: Posti Group Abp, englanti: Posti Group Corporation).
 • Itella Posti Oy:n nimi muuttui Posti Oy:ksi (ruotsi: Posti Ab, englanti: Posti Ltd).
 • Itella Logistics Oy sulautui Posti Oy:hyn.

Muutokset eivät vaikuta voimassaoleviin palveluihin tai sopimuksiin. Sopimukset siirretään automaattisesti Posti Oy:lle entisin ehdoin. Muutokset näkyvät jatkossa esimerkiksi laskuissa, lomakkeissa ym. dokumenteissa.

Posti Group Oyj:n tiedot ovat 1.1.2015 alkaen:

 • Y-tunnus: 1531864-4 (ei muutosta Itella Oyj:n tunnukseen).
 • Puhelinnumerot ja asiointiosoitteet säilyvät ennallaan.
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@posti.com.
 • Verkkosivujen osoite on www.posti.com.

Posti Oy:n tiedot ovat 1.1.2015 alkaen:

 • Y-tunnus: 0109357-9 (ei muutosta Itella Posti Oy:n tunnukseen).
 • Puhelinnumerot ja asiointiosoitteet säilyvät ennallaan.
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@posti.com.
 • Verkkosivujen osoite on www.posti.fi (ei muutosta).

Lisätietoja Asiakaspalvelu, puh. 0200 77000, asiakaspalvelu@posti.com ja yritysasiakaspalvelu@posti.com. Alle on koottu keskeisimpiä muutoksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhdellä nimellä voimme tarjota asiakkaillemme selkeämmän asiakaskokemuksen ja palveluvalikoiman. Kahden brändin malli on tuonut myös ylimääräisiä kustannuksia. Olemme halunneet kuunnella asiakkaiden ja kansalaisten mielipiteitä. Kansalaiset ja asiakkaat ovat toivoneet Posti-nimeä, mikä on tullut selvästi esiin asiakastutkimuksissa.

Suomalaisilla on erittäin vahva tunne- ja luottamusside Posti-nimeen. Asiakastutkimuksista saatujen tulosten perusteella yhtiön brändiä piti selkeyttää ja Posti-nimi oli ylivertainen vaihtoehto. Posti on perinteinen ja arvostettu suomalainen brändi, joka on palvellut kunniakkaasti suomalaisia 376 vuoden ajan.

Useimpien palveluiden kohdalla jätämme tuotteen tai palvelun nimestä sanan Itella pois. Tiedotamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvistä nimenmuutoksista syksyn aikana ja ensi vuoden alussa erikseen. Itella Green on jatkossa Posti Green.

Postilain mukainen postitoimilupa on 1.1.2015 alkaen Posti Oy:llä ja operaattoritunnus muutetaan maksumerkintöihin. Maksumerkintöjen vaihtamiseen tulee yhden (1) vuoden siirtymäaika, josta tiedotamme asiakkaille marraskuussa. Maksumerkinnät

Asiakkaamme saavat meiltä jatkossa samat palvelut kuin aiemminkin. Asiointi asiakaspalvelun ja myynnin kanssa selkiytyy, kun meillä on yksi Posti-niminen yritys.

Muutokset eivät pääsääntöisesti vaikuta yhteyshenkilöihin. Jos muutoksia tulee, olemme tästä erikseen asiakkaisiimme yhteydessä.

Toivomme asiakkaidemme päivittävän uudet nimet omiin järjestelmiinsä. Sopimusten osalta muutokset eivät aiheuta toimenpiteitä, sopimukset siirtyvät automaattisesti Posti Oy:lle.

Sopimuksia ei tarvitse muutosten takia uusia.

Muutokset eivät suoranaisesti vaikuta sopimusehtoihin. Sopimusrakenteita yhtenäistetään ja joistakin yleisistä asioista tullaan sopimaan Postin yleisissä ehdoissa. Muutoksista ollaan erikseen yhteydessä asiakkaisiin.

Kotimaan liiketoimintayhtiöt muodostavat jatkossa yhden yhtiön Itella Logistics Oy:n sulautuessa Itella Posti Oy:hyn. Itella Posti Oy:n nimi muuttuu 1.1.2015 Posti Oy:ksi.

Konsernilla on paljon tytäryhtiöitä, esimerkiksi OpusCapita ja Logistiikan yhtiöt Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Nimenmuutos ei koske OpusCapitaa eikä ulkomaisia yhtiöitä.

Konsernin nimi muuttui vuonna 2007 Itellaksi kansainvälistymisen seurauksena. Konserni oli laajentunut Suomen lisäksi kahdeksaan maahan ja toiminnasta merkittävä osa oli muuta kuin postitoimintaa. Posti-nimestä ei missään vaiheessa luovuttu, vaan se on palvellut kaiken aikaa käteisasiakkaita Suomessa. Kahden brändin malli ei kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla. Nyt olemme rakentamassa uutta Postia moderniksi, asiakaskeskeiseksi ja laadukkaaksi palveluyritykseksi.

Toimimme 11 maassa, joten asiakkaiden ja sidosryhmien on helpompi ymmärtää englanninkielinen sana konsernista. Suomalaiset yhtiöt käyttävät hyvin yleisesti Group-sanaa.

Brändinä ja logona ei Group-sanaa tietenkään käytetä, vaan se on ytimekkäästi Posti. Emoyhtiön nimi on sama kaikilla kielillä, eli Posti Group. Ruotsin kieltä ei ole unohdettu, vaan palvelemme ilman muuta jatkossakin eri kanavissa ruotsiksi, vaikka logossa lukee Posti.

Posti-nimi kertoo selvästi, mitä teemme ja samalla erottuu muista kansainvälisistä posteista. Posti on vakiintunut yritysnimi, joka täyttää vaatimukset ymmärrettävästä ja selkeästä nimestä molemmilla kotimaisilla kielillä.

Visiomme mukaisesti selkiytämme Suomen yhtiörakennetta, yksinkertaistamme siten hallinnollisia prosessejamme ja haemme lisää taloudellista tehokkuutta. Muutoksella mahdollistamme näkymisen asiakkaillemme yhtenä yhtiönä. Kahden operatiivisen yhtiön rakenne on kallis, jäykkä ja muutosta hidastava.

Sulautumisella tavoitellaan asiakaslähtöisyyden parantamista muun muassa helpottamalla asiakkaiden asiointia yhden yhtiön kanssa. Haemme myös taloudellista tehokkuutta.

Postin uusi postinumero on 1.1.2015 alkaen 00011 POSTI.

Hankintajärjestelmän kautta lähetettyjen tilausten laskutusosoitteet (laskusta tulee selvästi käydä ilmi 450-alkuinen ostotilausnumero) 1.1.2015 alkaen:

Liiketoimintayhtiö

Y-tunnus

OVT-tunnus

Laskutusosoite

Posti Group Oyj

1531864-4

0037153186442

PL 5314, 00021 LASKUTUS

Posti Oy

0109357-9

0037010935792

PL 5322, 00021 LASKUTUS

Posti Kiinteistöt Oy

2365191-4

0037236519142

PL 5462, 00021 LASKUTUS

OpusCapita Group Oy

1465570-2

0037146557022

PL 5348, 00021 LASKUTUS


Muiden kuin hankintajärjestelmän kautta tehtyjen tilausten laskutusosoitteet (laskusta tulee selvästi käydä ilmi asiatarkastajan nimi) 1.1.2015 alkaen:

Liiketoimintayhtiö

Y-tunnus

OVT-tunnus

Laskutusosoite

Posti Group Oyj

1531864-4

003715318644

PL 60, 00063 LASKUNET

Posti Oy

0109357-9

003701093579

PL 64, 00063 LASKUNET

Posti Kiinteistöt Oy

2365191-4

003723651914

PL 65, 00063 LASKUNET

OpusCapita Group Oy

1465570-2

003714655702

PL 63, 00063 LASKUNET