Toimitusjohtaja Heikki Malisen kokonaispalkka on 516 600 euroa vuodessa. Eläkeikä on TyEL:n mukainen, lisäeläkesopimusta ei ole.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemista päättää hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksestä. Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan lukien, vuosina 2015 ja 2014 maksetut palkat, luontoisedut, tulospalkkiot sekä pitkän aikavälin kannustimet.

 

Kokonaispalkka

Lyhyen aikavälin
kannustimet

Pitkän aikavälin
kannustimet

Yhteensä

 

2015

2014

2015

2014

2015*

2014

2015

2014

Toimitus-
johtaja

501 000

486 000

78 000

79 000

0

0

579 000

565 000

Muu johtoryhmä

1 596 000

1 418 000

194 000

181 000

323 000

0

2 113 000

1 599 000

Yhteensä

2 097 000

1 904 000

272 000

260 000

323 000

0

2 692 000

2 164 000

 * palkkio-ohjelma LTI6:n palkkio ansaintajaksolta 2012-2013. Ansaintajakso 2014 ei tuottanut palkkiota.

 

 

Eläkeikä

Eläke-edut *)

Irtisanomisaika

Irtisanomisajan lisäksi
maksettava irtisanomiskorvaus

Sanna Ahonen

TyEL:n mukaisesti

Ei lisäeläkesopimusta Toimihenkilön puolelta 3 kk
ja yrityksen puolelta 6kk
6 kk palkka
Yrjö Eskola
(1.7.2015 alkaen)

TyEL:n mukaisesti

Ei lisäeläkesopimusta Toimihenkilön puolelta 3 kk
ja yrityksen puolelta 6kk
6 kk palkka
Sari Helander

TyEL:n mukaisesti

20 % vuosipalkasta
(maksuperusteisuus)

Toimihenkilön puolelta 3 kk
ja yrityksen puolelta 6 kk

6 kk palkka

Jaana Jokinen

TyEL:n mukaisesti

20 % vuosipalkasta
(maksuperusteisuus)

Toimihenkilön puolelta 3 kk
ja yrityksen puolelta 6 kk

6 kk palkka

Jani Jolkkonen

TyEL:n mukaisesti

Ei lisäeläkesopimusta Toimihenkilön puolelta 3 kk
ja yrityksen puolelta 6kk
6 kk palkka
Toimitusjohtaja
Heikki Malinen

TyEL:n mukaisesti

Ei lisäeläkesopimusta 6 kk molempien
osapuolien osalta

6 kk palkka

Jukka Rosenberg

TyEL:n mukaisesti

20 % vuosipalkasta
(maksuperusteisuus)

Toimihenkilön puolelta 3 kk
ja yrityksen puolelta 6 kk

6 kk palkka

Nikolay Voinov Lakisääteinen
eläkeikä
Ei lisäeläkesopimusta 3 kk molempien
osapuolten osalta

6 kk palkka

*) 22.9.2009 jälkeen nimitettyjen johtoryhmäjäsenten (Sari Helander, Jaana Jokinen, Jukka Rosenberg) lisäeläke on maksuperusteinen. Vuoden 2012 jälkeen nimitetyillä johtoryhmäjäsenillä ei ole lisäeläkettä.


Ota yhteyttä