Posti noudattaa sisäpiirihallinnossaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 (markkinoiden väärinkäyttöasetus, MAR) 3. heinäkuuta 2016 alkaen.

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan Postissa tietoa, jolla voi olla olennaista vaikutusta Postin pörssivelkakirjan arvoon ja joka on tästä syystä julkistettava pörssitiedotteella.

Posti on lakkauttanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen yrityskohtaisen sisäpiirirekisterinsä 4.7.2016.


Ota yhteyttä